Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тематика соціологічних досліджень : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

Тематика соціологічних досліджень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

1.         Чи вважаєте ви актуальною проблему здоров’я у нашому суспільстві?

2.         Фактори, що впливають на рейтинг професій.

3.         Вплив на вибір абітурієнтом форми навчання.

4.         Вільний час та світ захоплень студентів.

5.         Студентський гуртожиток. Проблеми та перспективи.

6.         Взаємовідносини студентів у групі.

7.         Як вам подобається університетська їдальня?

8.         Чи допитлива сучасна молодь?

9.         Джерела інформації для студентів ПУСКУ.

10.       Морально-етичні норми. Пережиток минулого чи необхід-на вимога існування суспільства?

11.       Засоби зв’язку у житті сучасної молоді.

12.       Чим ви керуєтеся при виборі парфумів?

13.       Фактори наркотизації молоді у сучасному суспільстві.

14.       Спорт у вашому житті.

15.       Пріоритет професійного вибору.

16.       Медичне обслуговування в Україні.

17.       Чи є Україна демократичною країною?

18.       Ваше ставлення до лікарських засобів.

19.       Реклама у вашому житті.

20.       Громадянське суспільство: далеко чи близько.

21.       Україна і проблеми євроінтеграції.

22.       Гендерна політика в Україні.

23.       Компроміс. Де розумні межі?

24.       Девіантна поведінка серед сучасної молоді.

25.       Чи задовольняє вас рівень професійної підготовки у вузі?

26.       Книга, театральна вистава, кіно у житті сучасної молоді.

27.       Життєві ідеали у формуванні особистості.

28.       Можете запропонувати і вибрати іншу тематику на Ваш розсуд.

Приклад: віртуальне соціологічне дослідження на тему: «Чи потрібно Україні вступати до Світової організації торгівлі?» Ви-конала група у складі Дев’ятко Ілони та М’якенької Олени, сту-дентки групи МЗД -11, 2005 р.

1. Соціологічне дослідження — це складний комплекс про-грамно упорядкованих, методичних, організаційних та технічних засобів, спрямованих на досягнення дослідницьких цілей і за-вдань.

2. Існує чотири етапи соціологічного дослідження:

—        підготовка — обдумування цілей, програми і плану, визна-чення засобів, термінів, способів опрацювання інформації;

—        добір первинної соціологічної інформації (записи дослід-ника, виписки із документів тощо);

—        підготовка добраної інформації до опрацювання і безпосе-реднє опрацювання;

—        заключний — аналіз опрацювання інформації, вироблення рекомендацій для замовника.

Програма соціологічного дослідження — це науковий доку-мент, який регламентує всі етапи підготовки, стадії підготовки, організації та проведення соціологічного дослідження.

Програма соціологічного дослідження включає два взаємо-пов’язані блоки — методологічний та методичний.

У свою чергу методологічний блок:

а)         включає такі компоненти

—        формулювання теми, мети і завдання соціологічного дослі-дження;

—        визначення об’єкта і предмета соціологічного дослідження;

—        інтерпретація основних понять;

б)         має такі складники:

—        розрахунок і обґрунтування вибірки;

—        підбір і обґрунтування завдань;

—        розробка стратегічного і робочого плану завдання. Програму соціологічного дослідження ми склали на першому

етапі (підготовка).