Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.10.5. Інформаційні джерела : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.10.5. Інформаційні джерела


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

1.         Артемов Г.П. Политическая социология: Учеб. пос. — М.: Ло-гос, 2002. — 280 с.

2.         Бурдье Пер. Социология политики. — М.: 1993. — 333 с.

3.         Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К.: Основи, 1998. — 534 с.

4.         Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учеб. для вузов. — М.: Гардарика, 1998. — 432 с.

5.         Джери Дэвид, Джери Джулия. Большой толковый социологи-ческий словарь. В 2-х томах. — М.: Вече, 1999. — Т. 1. — 544 с., Т. 2. — 528 с.

6.         Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. — К.: Каравела, 2004. — 456 с.

7.         Примуш М.В. Загальна соціологія: Навч. посіб. — К.: ВД «Про-фесіонал», 2004. — 592 с.

8.         Словник соціологічних та політологічних термінів: Довідк. вид. / Уклад. В.І. Астахова, В.І. Даниленко, А.І. Панов та ін. — К.: Вища школа, 1993. — 141 с.

9.         Соціологія. Посіб. для студентів вищих навч. закл. / За ред. В.Г. Городяненка. — К.: ВЦ «Академія», 2003. — 560 с.

203

10.       Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макєєва. — 2-е вид., К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 455 с.

11.       Соціологія: Підруч. / За ред. В.П. Андрущенка та М.І. Гор-лача. — Київ-Харків, 1998.

12.       Соціологія: Конспект лекцій / Герасимчук А.А. та ін. — К.: НМК ВО, 1992. — 244 с.

13.       Юрій М.Ф. Соціологія. — К.: Дакор, 2004. — 552 с.

14.       Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. по-сіб. — К.: КНЕУ, 2000. — 212 с.