Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 3. Суспільство як соціальна система : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

Тема 3. Суспільство як соціальна система


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

Суспільство як соціальна система. Типи суспільства. Соціаль-ні закони та соціальні відносини. Соціальна діяльність і соціаль-на дія. Соціальні зв’язки та соціальна взаємодія.

Соціальна орієнтація. Типи організацій і бюрократія. Соціальна спільнота і соціальна група. Соціологія малих груп. Поняття соці-ального інституту як регулятора суспільства. Структура відносин, механізм функціонування соціальних інститутів. Інституціоналіза-ція. Типи соціальних інститутів. Основні функції соціальних інсти-тутів. Соціальний контроль. Соціальна норма і соціальні санкції.

Поняття соціальної структури суспільства. Соціальна спільно-та та типологія соціальних спільнот. Особистість, соціальні гру-пи, соціальні організації, соціальні інститути як основні елементи соціальної структури суспільства. Види соціальних груп: соціа-льно-класові, соціально-демографічні, соціально-етнічні, соціа-льно-професійні, соціально-територіальні. Порівняння соціальної структури первісного та сучасного суспільства. Українське сус-пільство та проблеми соціоструктурних змін.

Соціальна нерівність та соціальна стратифікація. Соціальні групи як страти. Типи соціальної стратифікації (відкрита, закри-та). Рабство, каста, стан, клас. Соціальний прошарок та соціаль-ний клас. Соціальне розшарування.

Поняття соціальної мобільності та її види. П. Сорокін про со-ціальну стратифікацію та соціальну мобільність. Міжпоколінна, внутрішньопоколінна, вертикальна, горизонтальна мобільність. Концепція вертикальної мобільності (за П. Сорокіним).

Середній клас та дискусії про нього. «Маргінальність».

Соціальна структура сучасного українського суспільства як система груп та прошарків. Основні зміни у соціальній стратифі-кації українського суспільства.