Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.9.3. Практичні завдання : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.9.3. Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Завдання 1. Знайдіть відповідність між поняттям і дефініцією:

Поняття:

а)         інноваційна функція;

б)         характер праці;

в)         ставлення до праці;

г)         задоволеність працею;

д)         соціальний контроль;

е)         мотивація праці;

є) трудова поведінка.

Дефініції:

1.         Спонукання до активної трудової діяльності, побудоване на задоволенні важливих для людини потреб.

2.         Спосіб регулювання суспільної життєдіяльності, який через прийняті в суспільстві норми і цінності забезпечує впорядковане функціонування всіх його елементів.

3.         Система пов’язаних між собою вчинків і дій, які люди здій-снюють у виробничій сфері під впливом особистих і групових ін-тересів та мотивів.

4.         Емоційно-оцінне ставлення працівника, трудового колекти-ву до виконуваної роботи або умов, у яких вона здійснюється.

5.         Поняття, яке відображає фундаментальні засади системи цінностей особистості, комплекс мотивів, які пов’язують особис-тість із діяльністю і суспільством.

6.         Оновлення форм та організації виробництва, систем стиму-лювання.

7.         Категорія, яка характеризує соціально-економічну природу трудового процесу, суспільну форму його організації, спосіб вза-ємодії людей у процесі праці.

Завдання 2. Сформулюйте визначення понять:

1)         метод синектики;

2)         культура праці;

3)         виробництво;

4)         організація праці;

5)         соціальне прогнозування;

6)         матриця ідей;

7)         стимуляція праці;

8)         трудовий колектив;

9)         зміст праці.

Завдання 3. Як відомо, сутність праці як соціального явища ви-являється у її функціях. Наведіть приклади реалізації цих функцій.

 

            Функція          Приклад

1          Створення матеріально-культурних благ 

2          Забезпечення матеріального добробуту працівника та його сім’ї         

3          Соціально диференційна    

4          Статусна       

5          Формування особистості    

6          Ціннісна        

Завдання 4. Як відомо, показником характеру праці є форма власності, ставлення працівників до засобів виробництва та своєї праці, розподільні відносини та соціальні відмінності, відповідно до яких виділяють види праці. Визначте, про який вид праці йдеться у кожному випадку:

а)         молодь добровільно бере участь у акції з благоустрою дитячого майданчика;

б)         вихідці із західних областей щорічно наймаються у нашому

селі на збір урожаю;

в)         багато моїх знайомих працюють приватними підприємцями;

г)         Еміль Золя у творі «Жерміналь» описує тяжку працю шахтарів;

д)         на будівництві Байкало-Амурської магістралі використовували працю людей, позбавлених волі;

е)         я кожного року беру участь у суботнику, який організовує

правління нашого кооперативу.

Завдання 5. Проінтерпретуйте термін «культура праці» відпо-відно до різних соціально-професійно-кваліфікаційних спільнот.

Завдання 7. Заповніть таблицю:

Соціальне прогнозування    Соціальне проектування      Соціальне планування

                       

особливості:   специфічні методи:   форми:

Завдання 6. Чим трудова адаптація відрізняється від профе-сійної?

Завдання 8. Що таке соціальні технології, на які етапи можна розподілити соціальні технології?

Завдання 9. Творче завдання.

Як відомо, формування організаційної культури є важливим моментом соціального процесу управлінської діяльності.

Складіть організаційний план одного із власних робочих днів.