Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.9.2. Опорний конспект : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.9.2. Опорний конспект


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Дослідницька

Теоретико-пізнавальна

Інформаційна

Соціально-технологічна

 

Прогностична

Управлінська

Світоглядна

Функції

ї

Соціологія праці

т

ї

 

Об’єкт

Предмет

 

I

I

 

Праця

Соціально-трудові відносини

Рис. 1. Об’єкт, предмет та функції соціології праці

 

Категорії соціології праці

Категорії визначеності

Категорії вибору

Категорії зумовленості

 

Зміст праці Форми праці Характер праці

Мотивація праці

Стимулювання

праці

 

-          Мотиви діяльності

-          Умови трудової діяльності

-          Потреби

-          Інтереси

Рис. 2. Категорії соціології праці

 

Види праці відповідно до засобів виробництва

Праця

Види праці за змістом

 

Рис. 3. Види праці

Складання основи суспільства й суспільного устрою

Сфера самовираження, самоствердження, розвитку людини

Соціальні

функції

праці

Рівень розподілу

суспільного багатства

і рівень попиту

Створення матеріальних і духовних благ, суспільного багатства

Рис. 4. Соціальні функції праці

 

Виробничо-функціональні

Професійно-кваліфікаційні

Соціально-психологічні

Громадсько-організаційні

За змістом діяльності

Соціально-трудові відносини

За характером розподілу доходів

За ступенем регламентованості

За обсягом владних повноважень

Відносини по горизонталі

Відповідно до трудового вкладу

Формальні

 

Відносини по вертикалі

Не відповідно до трудового вкладу

Неформальні

Рис. 5. Класифікація соціально-трудових відносин

Виробнича адаптація — процес взаємодії працівника з соціально-виробничим середовищем з метою оволодіння новою трудовою ситуацією

Структурні елементи

Професійна адаптація

Організаційна адаптація

Матеріально-побутова адаптація

 

Соціально-психологічна адаптація

Адаптація сфери дозвілля

Рис. 6. Структурні елементи виробничої адаптації

Потреби

«*г

Цінності

 

Регулятивна  

                                                          

Обґрунтована           -<        н          Соціалізаційна

                                  

Комунікаційна           <<       *          Корекційна

                                                          

            Функції          

I

 

•^

Інтереси

Ціннісні орієнтації

Ідеали

Бажання

Мотиви

Прагнення ■<

Структурні елементи

Мотивація трудової поведінки — формування у працівника

внутрішніх спонукальних сил з метою досягнення

оптимальних нормативів трудової діяльності

I

Мотиваційні моделі

Традиційна

Модель людських ресурсів

Модель людських стосунків

Рис. 7. Структура, функції та моделі мотивації трудової поведінки

177

 

                                                                                 

            Оцінювання              Коригування соціальних відхилень

           

                                  

 

                                              

 

           

           

                        Зміцнення трудової дисципліни

            Стимулювальна                   

           

 

           

                                  

 

                                  

           

 

                                              

            Функції          

                        М                   

            Соціальний контроль — групове схвалення або засудження трудової поведінки працівника         

                        V                    

            Види  

                                                          

Адміністративний                            Груповий

 

                                  

 

                                  

                                  

                                                                                             

Рис. 8. Види та функції соціального контролю

 

Безробіття — тимчасова незайнятість економічно активного населення

            ^          '          

            Види  

                                                          

Циклічне                                Фрикційне

 

                                  

 

                                  

Тимчасове                             Структурне

 

                                  

 

                                  

                                  

Приховане                                                    Сезонне

Рис. 9. Види безробіття Соціологія управління

Спеціальна соціологічна теорія, яка вивчає

закономірності, засоби, форми і методи

цілеспрямованого впливу та соціальні

відносини й процеси, що відбуваються

в суспільстві та його підсистемах з метою

впорядкування, підтримки, збереження його

оптимального функціонування й розвитку або

зміни, переведення його до іншого стану

 

Об’єкт соціології управління

Предмет соціології управління

 

Різноманітні соціальні

системи й підсистеми, що

створюються в суспільстві

для досягнення певної

мети та розв’язання

певних завдань

Управлінські відносини, управлінські процеси і властивості суб’єктів управління різних рівнів

управлінської ієрархії, а також

закономірності, особливості, умови,

форми, функції та методи

управлінської діяльності

Головне завдання соціального управління

 

Суб’єктивною

діяльністю

людей

Вимогами

об’єктивних законів

суспільного

розвитку

Рис. 10. Об’єкт, предмет та завдання соціології управління

Військова демократія

Становлення державного управління

Тоталітарні

форми управління

I

Демократичні форми управління

Авторитарні

форми управління

 

Ліберально-демократичні                ' Види N

управлінських \ концепцій /           

 

           

           

                        Соціалістичні

 

                       

                       

 

           

           

                       

Організаційно-технічні

Ідеальної бюрократії

Технократичні

Науковий менеджмент

Кібернетичні

Синергетичні

Організмічні

 

Сучасні

Рис. 11. Еволюція форм і концепцій соціального управління за М.П. Лукашевичем та М.В. Туленковим