Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.8.5. Інформаційні джерела : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.8.5. Інформаційні джерела


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

1.         Адамчук В.В. и др. Экономика и социология труда: Учеб. / В.В. Адамчук; О.В. Романов; М.Е. Сорокина. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 407 с.

2.         Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. — К.: Основи, 1994. — 261 с.

3.         Джери Дэвид, Джери Джулия. Большой толковый социологи-ческий словарь. — М.: Вече; АСТ, 1999. — Т. 1. — 544 с.; Т. 2. — 528 с.

4.         Дорин А.В. Экономическая социология: Учеб. пос. — Мн.: «Экоперспектива», 1997. — 254 с.

5.         Касьянов В.В. Социология для экономистов: Учеб. — Ростов-на -Дону: Феникс, 2004. — 288 с.

6.         Косале Л.Я. Социальный механизм инновационных процес-сов. — Новосибирск: Наука, 1989. — 287 с.

7.         Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підруч. — К.: Каравела, 2004. — 456 с.

8.         Марчук Е.К. Украина: новая парадигма прогресса / Пер. с укр. — К.: «Аваллон», 2001. — 224 с.

9.         Матвеев С.А., Музыченко А.В. Экономическая социология: Учеб. пос. для студентов высших учеб. завед. — Х.: Одиссей, 2006. — 184 с.

167

10. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації / Домінік Мартен, Жан-Люк Мецжер, Філіп П’єр; Пер. з франц. Є. Маричева. — К.: Вида-вничий дім «КМ Академія», 2005. — 302 с.

11.       Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учеб. пос. под ред. И.Д. Ковалевой. — Х., 2001. — 328 с.

12.       Радаев В.В. Экономическая социология: вопросы и ответы: Учеб. пос. — Минск: Промпечать, 1999. — 96 с.

13.       Рой О.М. Исследования социально-экономических и политичес-ких процессов: Учеб. — М.: Питер, 2004. — 364 с.

14.       Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціа-льні та галузеві теорії / Навч. посіб. — К.: Атіка, 2004. — 480 с.

15.       Соціологія. Посіб. для студентів вищих навч. закл. / За ред. В.Г. Городяненка. — К.: ВЦ «Академія», 2003. — 560 с.

16.       Сохань І. Становлення середнього класу в Україні / Аспекти праці. — 2001. — № 8.

17.       Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посіб. / За ред. В.Є. Пи-липенка. — К.: Каравела, 2003. — 304 с.

18.       Философия экономики: Учеб. пос. / Отв. ред. С.В. Синяков. — К.: Альтерпрес, 2002. — 384 с.

19.       Чернецький Ю. Сучасний соціологычний інституціоналізм і «но-ва економічна соціологія» як напрям дослідження проблем економіки // Економіка України. — 2001. — № 5.

20.       Юрчак Н. Регіональний аспект зайнятості та безробіття у соціо-лгічному вимірі // Аспекти праці. — 2001. — № 1.