Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.8.4. Перевір себе (тестові завдання) : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.8.4. Перевір себе (тестові завдання)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

1.         Соціологія економіки — це:

A)        галузь соціології, яка вивчає особливості поведінки особи-стості, соціальної групи чи спільноти у час, вільний від праці, навчальної діяльності, задоволення різноманітних фізіологічних потреб;

B)        галузева соціологічна теорія, яка вивчає закономірності формування, функціонування й розвитку соціальних утво-рень (систем, спільнот, інститутів) у сфері праці й пов’яза-ні з ними процеси та явища;

C)        інтегральна наукова дисципліна, яка досліджує соціальні процеси та явища, що відбуваються у сфері економіки.

2.         Предмет соціології економіки — це:

A)        стійка система соціальної поведінки та свідомості суспіль-них груп в економічній сфері, а також їх взаємодія в цій сфері між собою та з державою;

B)        сукупність структур та механізми соціальних відносин і соціальні процеси у сфері релігії;

C)        структура та механізми соціально-трудових відносин та соціальні процеси у сфері праці.

3.         Економічна сфера — це:

А) погляди, потреби, інтереси, переконання щодо економіч-них процесів та явищ, власного соціально-економічного становища, про види занять, трудової діяльності, її винагороду, ставлення до професії, про можливість соціального переміщення тощо;

B)        цілісна підсистема суспільства, яка відповідає за вироб-ництво, розподіл, обмін та споживання матеріальних благ і послуг, необхідних для життєдіяльності людей;

C)        стійка система соціальної поведінки і свідомості суспіль-них груп в економічній сфері, а також їх взаємодія в цій сфері між собою та з державою.

4.         Економічна свідомість — це:

A)        погляди, потреби, інтереси, переконання щодо економіч-них процесів та явищ, власного соціально-економічного становища, про види занять, трудової діяльності, її винаго-роду, ставлення до професії, про можливість соціального переміщення тощо;

B)        цілісна підсистема суспільства, яка відповідає за виробни-цтво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ та послуг, необхідних для життєдіяльності людей;

C)        стійка система соціальної поведінки і свідомості суспіль-них груп в економічній сфері, а також їх взаємодія у цій сфері між собою та з державою.

5.         Яку з перелічених соціальних функцій економіка не виконує?

A)        суспільного розподілу праці;

B)        інтеграції;

C)        соціалізації;

D)        інновації.

6.         Що являє собою економіка з соціологічного погляду?

A)        соціальний інститут;

B)        соціальний закон;

C)        соціальну спільноту.

7.         Соціологія економіки розглядає людину як:

A)        елемент трудових ресурсів;

B)        умову виробництва;

C)        суб’єкт економічних та соціальних процесів.

8.         Соціальний механізм економіки — це:

A) система складних механізмів, яка виражає та забезпечує соціальну взаємодію, в тому числі панівне становище од-них соціальних груп, форми опору інших;

B)        складна взаємодія поведінки соціальних спільнот в економі-чній сфері та внутрішній і зовнішній регуляції цієї поведінки;

C)        структура та механізми соціально-трудових відносин та соціальні процеси у сфері праці.

9.         Який тип відносин визначає становище соціальних груп, закріплює їх глибинні соціальні зв’язки, встановлює характер їх взаємодії?

A)        політичні відносини;

B)        національні відносини;

C)        економічні відносини.

10.       Економічний інтерес:

A)        система соціальних дій, пов’язаних із використанням різ-них за функціями і призначенням економічних цінностей (ресурсів) та зорієнтованих на отримання користі (вигоди, винагороди, прибутку) від їх обігу;

B)        погляди й уявлення, погоджені практичним досвідом лю-дей, їх участю в економічний діяльності, зв’язками, в які вони вступають у повсякденній діяльності;

C)        основна категорія соціології економіки для визначення ре-альних причин і корінних, найбільш глибоких мотивів економічної діяльності.

11.       Економічне мислення:

A)        погляди та уявлення, погоджені практичним досвідом лю-дей, їх участю в економічний діяльності, зв’язками, в які вони вступають у повсякденній діяльності;

B)        система соціальних дій, пов’язаних з використанням різ-них за функціями і призначенням економічних цінностей (ресурсів) та зорієнтованих на отримання користі (вигоди, винагороди, прибутку) від їх обігу;

C)        система символів, переконань, цінностей, норм, зразків, поведінки, які відрізняють ту чи іншу соціальну групу від культури більшості суспільства.

12.       Економічна культура:

A)        система символів, переконань, цінностей, норм, зразків, поведінки, які відрізняють ту чи іншу соціальну групу від культури більшості суспільства;

B)        форма культури, витвором якої стандартизуються та роз-повсюджуються серед широкого загалу, без урахування регіональних, класових та релігійних особливостей;

C) специфічний спосіб людської діяльності, що включає багатогранну систему позабіологічних вироблених ме-ханізмів, завдяки яким стимулюється, програмується, координується і реалізується активність людей у суспі-льстві.

13. Економічна поведінка:

A)        основна категорія соціології економіки для визначення ре-альних причин і корінних, найбільш глибоких мотивів економічної діяльності;

B)        система соціальних дій, пов’язаних із використанням різ-них за функціями і призначенням економічних цінностей (ресурсів) і зорієнтованих на отримання користі (вигоди, винагороди, прибутку) від їх обігу;

C)        структура та механізм соціально-трудових відносин і соці-альні процеси у сфері праці.

ш