Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 2. Становлення і розвиток соціології : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

Тема 2. Становлення і розвиток соціології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

Найважливіші етапи становлення соціологічних знань: прото-соціологічний, академічний, сучасний.

Передумови виникнення соціології як науки. Найдавніші фо-рми відображення дійсності — міф та епос. Проблеми суспільст-ва та соціального пізнання у працях античних мислителів: Демо-крита, Платона, Аристотеля. Соціальні вчення Середньовіччя.

Теологічні погляди на суспільство Августина Блаженного. Соці-альні вчення в епоху Відродження. Соціальні утопії Т. Мора і Т. Кампанелли. Н. Макіавеллі та сучасні принципи соціального менеджменту. Знання про суспільство у ХVII–ХVIII ст. Теорія природного права та суспільного договору. Томас Гоббс. Погля-ди просвітителів на суспільство. Жан-Жак Руссо, А. Сен-Сімон про науку, людину суспільство.

Становлення і розвиток соціології у ХІХ ст. Вплив позитивіз-му О. Конта та подальший розвиток науки. Органістська школа в соціології. Герберт Спенсер. Напрями в соціології: соціал-дар-віністський, расово-антропологічний, географічний.

Соціальна теорія марксизму. Вплив психологічного напряму на розвиток соціології ХІХ ст. Формальна соціологія Г. Зиммеля. Теорія соціальної дії та ідея «розуміючої соціології» М. Вебера. Теорія суспільних форм та поняття соціального факту, концепція «соціологізму» Е. Дюркгейма.

Особливості розвитку соціології у ХХ ст. Теорія функціоналізму.

Теорія соціального конфлікту. Дж. Хоманс і П. Блау про ме-ханізми соціального обміну. Символічний інтеракціонізм Ч. Кулі, К. Дж. Міда. Чикагська соціологічна школа про соціологію міста, проблеми соціальної екології, девіантну поведінку.

Соціологічні проблеми в психоаналізі З. Фрейда.

Формування емпіричної та індустріальної соціології.

Теорія соціальних змін в структурно-функціональній соціоло-гії Т. Парсонса. Р. Мертон про соціальну структуру й аномію. Ін-тегральна соціологія П. Сорокіна.

Основні соціологічні парадигми сучасної зарубіжної соціології.

Історія становлення та розвитку соціології в Україні. Спроби осмислення соціального буття за доби Київської Русі.

Ідеї природного права та суспільного договору ХVI ст. С. Ори-ховського.

Внесок у розвиток соціальної теорії Г. Сковороди. Соціальні проблеми у творчості Т. Шевченка. Розвиток суспільно-політич-ної думки у ХІХ ст. М. Драгоманов, М. Костомаров, О. Потебня, І. Франко, М. Ковалевський. Соціологічні ідеї ХХ ст. М. Грушев-ський, М. Ліпінський, К. Грушевська.