Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.7.6. Перевір себе (тестові завдання) : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.7.6. Перевір себе (тестові завдання)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

1.         Культура — це:

A)        система цінностей, життєвих уявлень, зразків поведінки, норм, сукупність способів та засобів людської життєдіяль-ності, об’єктивованих в предметних, матеріальних носіях та успадкованих наступними поколіннями;

B)        система символів, переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, які відрізняють ту чи іншу соціальну групу від культури більшості суспільства;

C)        форма культури, витвори якої стандартизуються та розпо-всюджуються серед широкого загалу, без урахування регі-ональних, класових та релігійних особливостей.

2.         Культура притаманна:

A)        усім живим організмам;

B)        людині та всім високоорганізованим організмам;

C)        тільки людині.

3.         Для людини культура є:

A)        специфічно людським способом життєдіяльності;

B)        засобом до існування;

C)        соціальним законом.

4.         Що не відноситься до елементів культури?

A)        мова як знакова система;

B)        норми та цінності;

C)        кліматичні умови;

D)        складні зразки поведінки (звичаї, обряди, традиції).

5.         Субкультура — це:

A)        система цінностей, життєвих уявлень, зразків поведінки, норм, сукупність способів та засобів людської життєдіяль-ності, об’єктивованих в предметних, матеріальних носіях та успадкованих наступними поколіннями;

B)        система символів, переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, які відрізняють ту чи іншу соціальну групу від культури більшості суспільства;

C)        форма культури, витвори якої стандартизуються та розпо-всюджуються серед широкого загалу, без урахування регі-ональних, класових і релігійних особливостей.

6.         Процес включення людини в культуру називається:

A)        урбанізацією;

B)        стигматизацією;

C)        культуризацією;

D)        соціалізацією.

7.         Культура за своїми формами може бути:

A)        високою, низькою, масовою;

B)        високою, народною, немасовою;

C)        елітарною, народною, масовою;

D)        елітарною, низькою, народною.

8.         Наука — це:

A)        система цінностей, життєвих уявлень, зразків поведінки, норм, сукупність способів і засобів людської життєдіяль-ності, об’єктивованих у предметних, матеріальних носіях та успадкованих наступними поколіннями;

B)        особлива форма суспільної свідомості; цілеспрямований процес отримання і впровадження знань, результат спеціа-лізованої діяльності, яка має матеріальне та методичне за-безпечення;

C)        система символів, переконань, цінностей, норм, зразків по-ведінки, які відрізняють ту чи іншу соціальну групу від культури більшості суспільства.

9.         Які принципи повинні домінувати при функціонуванні науки як

соціального інституту:

A)        економіки;

B)        моралі;

C)        релігії;

D)        політики.

10.       Наука виступає у суспільстві:

A)        соціальною спільнотою;

B)        соціальним інститутом;

C)        соціальним законом.

11.       Інституціалізація науки пов’язана з:

A)        економічною доцільністю та потребою наукового обґрун-тування і вивчення досвіду людської діяльності виробни-чої, громадської та ін., посилення її ефективності;

B)        появою наукових професійних закладів та розвитком нор-мативно-ціннісних систем їх функціонування;

C) появою політичних партій та рухів, які підтримують нау-кові дослідження.

12.       Релігія — це:

A)        особлива форма суспільної свідомості; цілеспрямований процес отримання і впровадження знань, результат спеціа-лізованої діяльності, яка має матеріальне та методичне за-безпечення;

B)        система вірувань і ритуалів, за допомогою якої група лю-дей пояснює та реагує на те, що вважає надприродним та священним;

C)        система символів, переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, які відрізняють ту чи іншу соціальну групу від культури більшості суспільства.

13.       Релігія виступає у суспільстві:

A)        соціальним інститутом;

B)        соціальним законом;

C)        соціальною спільнотою.

14.       Найбільш розвинутою соціальною функцією релігії у наш час є:

A)        політична функція;

B)        економічна функція;

C)        ілюзорно-компенсаторна функція;

D)        конструктивна функція.

15.       Соціологія релігії вивчає:

A)        появу і розвиток релігійних уявлень;

B)        відношення віруючої людини до об’єкта поклоніння;

C)        вплив релігії на соціальну поведінку.

16.       Освіта — це:

A)        особлива форма суспільної свідомості; цілеспрямований процес отримання і впровадження знань, результат спеціа-лізованої діяльності, яка має матеріальне та методичне за-безпечення;

B)        система вірувань і ритуалів, за допомогою якої група лю-дей пояснює та реагує на те, що вважає надприродним та священним;

C)        соціальний інститут, який специфічними методами реалі-зує процес соціалізації людей, передусім підростаючого покоління (підготовку і залучення до життя суспільства через навчання і виховання).

17.       До якого соціального процесу в більшій мірі включається процес освіти?

A)        урбанізації;

B)        культуризації;

C)        соціалізації.

18.       Освіта виступає у суспільстві:

A)        соціальним інститутом;

B)        соціальним законом;

C)        соціальною спільнотою.

19.       Які функції не виконує освіта?

A)        економічну;

B)        політичну;

C)        соціальну;

D)        культурну.

20.       Освіта відіграє важливу роль у місці особистості в . підструктурі суспільства:

A)        соціально-демографічній;

B)        соціально-професійній;

C)        соціально-територіальній;

D)        соціально-етнічній.