Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.6.6. Перевір себе (тестові завдання) : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.6.6. Перевір себе (тестові завдання)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

1.         Кожна людина, яка живе в суспільстві, — це:

A)        індивід, індивідуальність, особистість;

B)        тільки індивід;

C)        тільки особистість;

D)        тільки індивідуальність.

2.         Індивід — це:

A)        сукупність біологічних та соціальних рис, які відрізняють одну людину від іншої;

B)        окрема конкретна людина, представник людського роду;

C) система соціально значущих рис, що характеризує людину як продукт суспільного розвитку та включення в систему соціальних зв’язків.

3.         Індивідуальність — це:

A)        сукупність біологічних та соціальних рис, які відрізняють одну людину від іншої;

B)        окрема конкретна людина, представник людського роду;

C)        система соціально значущих рис, що характеризує людину як продукт суспільного розвитку та включення в систему соціальних зв’язків.

4.         Особистість — це:

A)        сукупність біологічних та соціальних рис, які відрізняють одну людину від іншої;

B)        окрема конкретна людина, представник людського роду;

C)        система соціально значущих рис, що характеризує людину як продукт суспільного розвитку та включення в систему соціальних зв’язків.

5.         Соціальний статус — це:

A)        позиція, придбана індивідом у суспільстві завдяки його власним зусиллям;

B)        становище індивіда в суспільстві, пов’язане з певними правами та обов’язками;

C)        соціальне становище в суспільстві, приписане індивіду на основі його віку.

6.         Соціальна роль — це:

A)        відповідний прийнятим нормам спосіб поведінки людей залежно від їх статусу або становища в суспільстві, систе-мі міжособових відносин;

B)        значення, придбане індивідом у суспільстві завдяки його власним зусиллям;

C)        становище індивіда в суспільстві, пов’язане з певними правами та обов’язками.

7.         Соціалізація — це:

A) процес засвоєння індивідом протягом свого життя соціа-льних норм та культурних цінностей того суспільства, до якого він належить, набуття об’єктивної належності та суб’єктивного ототожнення з конкретною соціальною гру-пою, спільнотою, класом;

B)        процес взаємодії людини з соціальним середовищем, під час якого узгоджуються вимоги й очікування його учас-ників;

C)        втрата особистістю об’єктивної належності до даної соціа-льної групи без наступного входження до іншої, а також втрата особистістю норм та цінностей відповідної субку-льтури.

8.         Який період у житті людини охоплює процес соціалізації?

A)        від народження до повноліття;

B)        від повноліття до старості;

C)        від народження до старості.

9.         Соціальна активність особистості — це:

A)        системна соціальна якість, яка визначає розуміння, прийн-яття інтересів суспільства та певних спільнот, а також ув-міння реалізувати ці інтереси, активна діяльність самос-тійного суб’єкта;

B)        процес взаємодії людини із соціальним середовищем, під час якого узгоджуються вимоги і очікування його учас-ників;

C)        втрата особистістю об’єктивної належності до даної соціа-льної групи без наступного входження до іншої, а також втрата особистістю норм та цінностей відповідної субку-льтури.

10.       Сім’я — це:

A)        сукупність людей, пов’язаних спільністю життєвих умов, єдністю цінностей, відносинами організації та усвідомлен-ням соціальної ідентичності;

B)        первинна форма соціальної організації, яка виникла на ос-нові родових зв’язків та характеризується безпосереднім типом соціальних відносин;

C)        засноване на кровній спорідненості, шлюбі або усинов-ленні об’єднання людей, пов’язаних спільністю побуту, взаємними відповідальністю, піклуванням, допомогою.

11.       Сім’я нуклеарна — це:

A)        сім’я, що складається з подружньої пари з дітьми чи без дітей;

B)        сім’я, що складається з кількох об’єднаних родинними взаєминами нуклеарних сімей, кожна з яких може бути повною або неповною і включати також родичів подруж-жя по прямій та побічній лінії;

C) первинна форма соціальної організації, яка виникла на ос-нові родових зв’язків та характеризується безпосереднім типом соціальних відносин.

12.       Сім’я розширена — це:

A)        сім’я, що складається з подружньої пари з дітьми чи без дітей, або одного із батьків і дітей, які не перебувають у шлюбі;

B)        сім’я, що складається з кількох об’єднаних родинними взаєминами нуклеарних сімей, кожна з яких може бути повною або неповною і включати також родичів подруж-жя по прямій та побічній лінії;

C)        первинна форма соціальної організації, яка виникла на ос-нові родових зв’язків і характеризується безпосереднім типом соціальних відносин.

13.       Сім’я традиційна — це:

A)        тип сім’ї, для якого характерні економічна залежність жін-ки, чітке функціональне розподілення сфер сімейного життя, визнання беззаперечного авторитету чоловіка;

B)        тип сім’ї, для якого характерні чітке функціональне розпо-ділення сфер сімейного життя, визнання беззаперечного авторитету чоловіка без достатніх економічних підстав;

C)        тип сім’ї, для якого характерні пропорційний поділ дома-шніх обов’язків, спільне обговорення головних проблем та прийняття спільних рішень.

14.       Сім’я егалітарна — це:

A)        тип сім’ї, для якого характерні економічна залежність жін-ки, чітке функціональне розподілення сфер сімейного життя, визнання беззаперечного авторитету чоловіка;

B)        тип сім’ї, для якого характерні чітке функціональне розпо-ділення сфер сімейного життя, визнання беззаперечного авторитету чоловіка без достатніх економічних підстав;

C)        тип сім’ї, для якого характерні пропорційний поділ дома-шніх обов’язків, спільне обговорення головних проблем та прийняття спільних рішень.

15.       Сім’я неотрадиційна — це:

A)        тип сім’ї, для якого характерні економічна залежність жін-ки, чітке функціональне розподілення сфер сімейного життя, визнання беззаперечного авторитету чоловіка;

B)        тип сім’ї, для якого характерні чітке функціональне розпо-ділення сфер сімейного життя, визнання беззаперечного авторитету чоловіка без достатніх економічних підстав;

С) тип сім’ї, для якого характерні пропорційний поділ дома-шніх обов’язків, спільне обговорення головних проблем та прийняття спільних рішень.

16.       Сім’я являє собою:

A)        соціальну верству;

B)        соціальну асоціацію;

C)        соціальний інститут.

17.       Яка функція не притаманна сім ’ї?

A)        репродуктивна;

B)        виховання та первинного соціального контролю;

C)        ілюзорно-компенсаторна;

D)        духовно-емоційна.

18.       Молодь — це:

A)        соціально-демографічна спільність суспільства, що пере-буває в процесі переходу від дитинства до дорослого жит-тя і переживає стан сімейної і позасімейної соціалізації, інтеріоризації норм і цінностей, творення соціальних і про-фесійних очікувань, ролей, статусів;

B)        сукупність людей певного віку (від 16 до 30 років), яких об’єднують спільні захоплення, смаки, уподобання та спо-сіб дозвілля;

C)        первинна форма соціальної організації, яка виникла на ос-нові родових зв’язків та характеризується безпосереднім типом соціальних відносин.

19.       Молодь у суспільстві виступає:

A)        соціальним інститутом;

B)        соціальною спільнотою;

C)        соціальною верствою.

20.       Соціологія досліджує молодь як:

A)        соціальне явище;

B)        соціальнодемографічну спільність;

C)        соціальний інститут.