Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА МОДУЛЬ І ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ Тема 1. Соціологія як наука : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА МОДУЛЬ І ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ Тема 1. Соціологія як наука


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Теоретичні, наукові, соціокультурні передумови виникнення соціології як науки. Місце та взаємозв’язок соціології з іншими соціо-гуманітарними науками: філософією, історією, політоло-гією, економічною теорією.

Соціологія — система знань, єдність теорій особистості та спільноти, теорій про суспільство та суспільні відносини. Струк-тура соціологічної науки. Макро- та мікросоціологія.

Специфіка об’єкта і предмета соціології. Соціологічні закони та категорії. Структура соціальних законів.

Методологічні основи соціології як науки. Всезагальні та кон-кретно-наукові методи соціального пізнання. Основні принципи у соціологічному знанні: об’єктивності, історизму, системності, комплексності. Порівняльно-історичний, структурно-системний, соціально-типологічний та соціально-генетичний методи в соціо-логії.

Основні функції соціології як науки: теоретично-пізнавальна, практично-перетворювальна, світоглядно-ідеологічна. Специфіч-ні функції: прогностична, гуманістична, просвітницька, інстру-ментальна, соціально-технологічна. Значення соціології як науки для розв’язання проблем наукового управління суспільством, со-ціально-економічних та політичних перетворень на шляху моде-рнізації українського суспільства.