Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5.7. Інформаційні джерела : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.5.7. Інформаційні джерела


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

1.         Анцупов А.Я., Бакланевский С.В. Конфликтология в схемах и ком-ментариях: Учеб. пос. — М.: Питер, 2005. — 288 с.

2.         Герасимчук А.А. Конфлікти в організаціях і шляхи їх вирішення // Соціологія/ Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. — К., 2002. — С. 186–198.

3.         Гірник А.М., Бобро А.Ю. Конфлікти: структура, ескалація, залаго-дження: Навч. посіб. — 2-е вид., випр. і доп. — К.: Основи, 2004. — 172 с.

4.         Громова О.Н. Конфликтология: Курс лекций. — К.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», изд-во ЭКМОС, 2000. — 320 с.

5.         Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии: Учеб. пос. — 2-е изд. доп. и перераб. — М.: Питер, 2004. — 400 с.

6.         Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода: основи когнітивної теорії кон-фліктів. — К.: Наукова думка, 1996. — 190 с.

7.         Конфліктологія: Навч. посіб. / Л.М. Ємельяненко, В.М. Петюх, Л.В. Торгова, А.М. Гриненко. — К.: КНЕУ, 2005. — 315 с.

8.         Конфликтология: Учеб. / А.Я. Кибплов, Е.И.Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 302 с.

9.         Конфликтология: Вопросы — ответы: Учеб. пос. / Под ред. В.П. Ратникова. — М.: ЮННТА — ДАНА, 2004. — 240 с.

116

10.       Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс. Пі-друч. — К.: Каравела, 2004. — 456 с.

11.       Нагаєв В.М. Конфліктологія: Курс лекцій (модульний варіант): навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 198 с.

12.       Примуш М.В. Міждержавні конфлікти / Примуш М.В. // Конфлі-ктологія: Навч. посіб. — К., 2006. — С. 183-202.

13.       Синкевич З.В. Социология и психология национальных отноше-ний: Учеб. пос. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. — 203 с.

14.       Соціологія. Посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.Г. Горо-дяненка. — К.: ВЦ «Академія», 2006. — 560 с.

15.       Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макєєва. — 2-ге вид. — К.: Т-во «Знання», КОО. 2003. — 455 с.

16.       Тренев Н.Н. Управление конфликтами: Учебно-практическое по-собие. — М.:Изд-во ПРИОР, 1999. — 96 с.