Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5.2. Опорний конспект : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.5.2. Опорний конспект


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Конфлікт — природне явище суспільного життя, на яке не можна закривати очі, або заперечувати його наявність

Соціальний конфлікт — це зіткнення протилежних інтересів, цілей,

позицій і думок, поглядів у системі суспільних відносин людей,

соціальних груп, соціальних інститутів, суспільства у цілому

V         J

 

К. Маркс Ф. Енгельс            —        соціальні конфлікти породжуються соціальною нерівністю і виявляються у класовій боротьбі

—        єдиний вихід із соціального конфлікту — революція

М. Вебер        — головний конфлікт у боротьбі між політичними партія-ми та бюрократією

Г. Зиммель     —        увів у обіг термін «соціологія конфлікту»

—        вважав конфлікт універсальним явищем, що сприяє розвитку суспільства і може бути врегульованим

Т. Парсонс     — конфлікт — соціальна аномалія

Л. Козер         —        обгрунтував ідею позитивної функції соціального конфлікту у відкритих суспільствах

—        соціальний конфлікт — боротьба за цінності, статуси,

владу й ресурси

Р. Дарендорф —        автор теорії конфліктної моделі суспільства

—        визнавав універсальність конфліктів, породжених

нерівністю соціальних позицій, відмінністю інтересів

людей

К. Боулдинг   —        конфлікт — різновид соціальної взаємодії

—        сучасні суспільства здатні регулювати конфлікти

Рис. 1. Конфліктологічна парадигма в соціології

Економічні

Вигадані

 

^

Трудові

Випадкові

-<

^* Політичні

>Міжетнічні

Закономірні

-<

 

>Міжкультурні

Антагоністичні "^

 

^* Релігійні

-*

Дисфункціо нальні

За суспільними

За наслідками для організаційної системи

,_| За суб’єктом і зоною розбіжностей

^

Особистісні

Функціо-нальні

ї

Соціальні конфлікти

— За масштабами ^І Глобальні

З приводу інте-ресів людини

 

>■ Міжособистісні

^

Між особистістю і соціальною групою

*Міжгрупові

^* Соціетальні

^* Регіональні ^І Локальні

Матеріальних цінностей

Інтелектуальної власності

-*

-^

 

^

Належності

За напиГГ

Престижу і влади

-*

 

Із зовнішнім середовищем

Вертикальні

«<

Віри

«^

 

Горизонтальні

Справедливості ■<!

Рис. 2. Класифікація соціальних конфліктів

Чвари

Сутички -^

Дебати

 

Кон’юктура

Ігри

 

Конфронтація

Відкриті

 

Суперництво

Приховані ■<—

 

Конкуренція

Хибні

Соціальні конфлікти

 

Прості

 

            Бойкот           

 

            Саботаж        

 

            Цькування     

 

            Словесна агресія

 

            Фізична агресія        

Складні

Суспільний протест -<г Бунт І^Соціальна революція -<Рис. 3. Форми соціальних конфліктів

Функції соціальних конфліктів

ї

I

 

Позитивні

Негативні

 

Інноваційна

Дестабілізуюча

 

Консолідації

Дезінтегруюча

 

Комунікації

Аксіологічна

 

—>- Активізації соціальних зв’язків

Надлишково-витратна

—^- Зняття психологічної напруги

Регулювальна

Соціально-діагностична

Рис. 4. Функції соціальних конфліктів 106

 

                        Первинні групи                    Учасники

Суб’єкти

соціального

конфлікту за

Р. Дарендорфом       

           

           

           

 

                       

           

           

 

           

                                  

 

           

            Вторинні групи        

 

                       

           

 

           

                                  

 

           

            Третинні групи                     Суб’єкти

 

                        ^         

                       

 

Рис. 5. Суб’єкти соціального конфлікту

Найхарактерніші групи причин соціальних конфліктів:

—        Обмеженість ресурсів, які треба розподілити

—        Взаємозалежність виконуваних функцій та завдань

—        Різниця у цілях, меті

—        Розбіжності в уявленнях і цінностях

—        Розбіжності у манері поведінки, досвіді, рівні освіти

—        Незадовільні комунікації

—        Суб’єктивні, зумовлені конкретною поведінкою індивіда та психоло-гічною структурою особистості

Рис. 6. Найхарактерніші групи причин соціальних конфліктів

 

Стадії соціального конфлікту          

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

Передконфліктна стадія

Інцидент

Ескалація

Кульмінація

Вирішення конфлікту

Післяконфліктна стадія

Рис. 7. Стадії соціального конфлікту

107

 

Роз’яснення вимог                                      

 

                                   та комплексних цілей

                                  

           

 

           

           

                       

Координації та інтеграції спільних дій                               Системи винагород

 

                                  

 

           

                       

                                              

            Структурні    

                        A                    

            Методи управління конфліктами   

 

            Загальні

           

 

           

 

            Уникнення

           

 

           

 

            Переговорів

           

 

           

 

            Посередництва

 

           

 

            Відкладання

           

 

           

 

            Арбітражу

 

            Міжособистісні        

           

           

                       

            Відхилення   

           

           

                       

            Згладжування           

           

           

                       

            Примусу        

           

           

                       

            Компромісу  

                       

РоЗВ'ячяння ТТЛОГЇТТРМИ         

                       

Рис. 8. Методи управління соціальними конфліктами