Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.3.6. Перевір себе (тестові завдання) : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.3.6. Перевір себе (тестові завдання)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

1.         Соціальний інститут — це:

A.        Навчальний заклад де вивчається структура міжособових

стосунків.

B.        Сукупність сталих форм життєдіяльності, ролей та статусів,

спрямованих на задоволення певних потреб.

C.        Сукупність соціальних умов життєдіяльності людини, які

впливають на її свідомість та поведінку.

2.         Інституціоналізація — це:

A.        Навчання в інституті.

B.        Соціальний обмін.

C.        Вироблення оптимальної соціальної політики.

3.         Визначальною умовою появи соціальних інститутів виступає:

A.        Соціальна мобільність.

B.        Соціальна потреба.

C.        Соціальна стратифікація.

4.         Необхідною умовою функціонування соціального інституту є:

A.        Регулювання соціальних відносин між різними соціальними групами, розв’язання соціальних проблем, забезпечення ефективного впровадження соціальних резервів виробництва.

B.        Виконання індивідами своїх соціальних ролей, засноване на

здійсненні очікуваних дій та здійсненні очікуваних дій і дотримання зразків (норм) поведінки

C.        Процес соціального відтворення, внаслідок якого верстви,

групи, класи виявляються нерівними між собою та групуються в ієрархічно розміщені страти.

5.         Соціальна спільнота — це:

A.        Об’єднання людей, яке має закріплену спільну територію, спільні культурні цінності та соціальні норми, які

характеризуються усвідомленням соціокультурної ідентичності.

B.        Сукупність індивідів, зайнятих економічно і соціально рівноцінними видами праці, які відповідно отримують приблизно однакову матеріальну і моральну винагороду.

C.        Сукупність людей, об’єднана відносно стійкими соціальними зв’язками, відносинами, яка має загальні ознаки, що

надають їй неповторної своєрідності.

6.         Спільна діяльність людей породжує складну систему соціальних зв’язків, яка згуртовує індивідів у єдине соціальне ціле —

             і через неї в соціальну систему:

A.        Соціальну страту.

B.        Соціальну спільноту.

C.        Соціальну верству.

7.         Масова соціальна спільнота — це:

A.        Група людей, між якими майже відсутні емоційні зв’язки

і їх взаємодія зумовлена прагненням досягнути певної

мети.

B.        Сукупність індивідів, яких об’єднують певні спільні погляди, схильності, смаки тощо.

C.        Група людей, між якими існують прямі контакти, що відображають різні аспекти їх особистостей.

8.         Соціальна група — це:

A.        Сукупність індивідів, яких об’єднують певні спільні погляди, схильності, смаки тощо.

B.        Сукупність індивідів, яка існує реально, фіксується емпірично, характеризується відносною цілісністю, є самостійним

суб’єктом історичної та соціальної дії, поведінки.

C.        Група людей, між якими майже відсутні емоційні зв’язки

і їх взаємодія зумовлена прагненням досягнути певної

мети.

9.         Первинна соціальна група — це:

A.        Група людей, між якими майже відсутні емоційні зв’язки

і їх взаємодія зумовлена прагненням досягнути певної

мети.

B.        Сукупність індивідів, яких об’єднують певні спільні погляди, схильності, смаки тощо.

C.        Група людей, між якими існують прямі контакти, що відображають різні аспекти їх особистостей.

10.       Вторинна соціальна група — це:

A.        Сукупність індивідів, яких об’єднують певні спільні погляди, схильності, смаки тощо.

B.        Сукупність індивідів, яка існує реально, фіксується емпірично, характеризується відносною цілісністю, є самостійним

суб’єктом історичної та соціальної дії, поведінки.

C.        Група людей, між якими майже відсутні емоційні зв’язки

і їх взаємодія зумовлена прагненням досягнути певної

мети.

11.       Соціальна структура — це:

A.        Об’єднання людей, яке має закріплену спільну територію,

спільні культурні цінності та соціальні норми, які характеризуються усвідомленням соціокультурної ідентичності.

B.        Сукупність індивідів, зайнятих економічно і соціально рівноцінними видами праці, які відповідно отримують приблизно однакову матеріальну і моральну винагороду.

C.        Сукупність соціальних, соціально-демографічних, професійно-кваліфікаційних, територіальних та етнічних спільнот, пов’язаних між собою відносно сталими стосунками.

12.       Визначте два головних елементи соціальної структури:

A.        Система класів, верств, професійних та інших груп.

B.        Система символів, норм, правил.

C.        Соціально-територіальні спільності, етнічні групи.

D.        Соціальні інститути, безособова система ролей і статусів.

13.       Соціальні класи — це:

A.        Велика соціальна група, яка відрізняється від інших за критеріями доступу до суспільних багатств (розподілу благ

у суспільстві), влади, соціального престижу.

B.        Соціальна група, створена з метою задовольнити прагнення

її членів до визнання, поваги, незалежності.

C.        Об’єднання людей, яке має закріплену спільну територію,

спільні культурні цінності та соціальні норми.

14.       Соціальна стратифікація — це:

A.        Просування соціальними «сходинками» завдяки зовнішнім,

незалежним від індивіда, групи властивостям (соціальному

становищу, фізичним даним).

B.        Міжгрупова та просторова рухомість населення, його здатність (готовність) до соціальних переміщень.

C.        Процес соціального відтворення, внаслідок якого верстви

(страти), групи, класи виявляються нерівними між собою

і групуються в ієрархічно розміщені страти з різним престижем, власністю, владою.

15.       Соціальна верства — це:

A.        Сукупність соціальних, соціально-демографічних, професійно-кваліфікаційних, територіальних та етнічних спільнот, пов’язаних між собою відносно сталими стосунками.

B.        Сукупність індивідів, зайнятих економічно і соціально рівноцінними видами праці, які відповідно отримують приблизно однакову матеріальну і моральну винагороду.

C. Сукупність індивідів, яких об’єднують певні спільні погля-ди, схильності, смаки тощо.

16.       Маргіналізація — це:

A.        Процес зміни постійного місця проживання індивідів чи

соціальних груп, їх переміщення в інший регіон чи в іншу

країну, а також переселення із села в місто або навпаки.

B.        Втрата особистістю об’єктивної належності до даної соціальної групи без наступного входження до іншої, а також втрата

особистістю норм та цінностей відповідної субкультури.

C.        Процес зміни постійного місця проживання індивідів чи соціальних груп, їх переміщення за межі даного суспільства.

17.       Соціальний статус — це:

A.        Значення, придбане індивідом у суспільстві завдяки його

власним зусиллям.

B.        Становище індивіда в суспільстві, пов’язане з певними правами та обов’язками.

C.        Соціальне становище в суспільстві, приписане індивіду на

основі його віку.

18.       Соціальна мобільність — це:

A.        Просування соціальними «сходинками» завдяки зовнішнім,

не залежним від індивіда, групи властивостям (соціальному

становищу, фізичним даним).

B.        Міжгрупова та просторова рухомість населення, його здатність (готовність) до соціальних переміщень.

C.        Здобуття індивідом чи групою певного статусу завдяки

безпосередньо власним успіхам.

19.       Існує два шляхи підвищення соціального статусу. Це:

A.        Аскрипція.

B.        Адаптація.

C.        Досягнення.

D.        Реорганізація.

20.       Аскрипція — це:

A.        Просування соціальними «сходинками» завдяки зовнішнім,

не залежним від індивіда, групи властивостям (соціальному

становищу, фізичним даним).

B.        Міжгрупова та просторова рухомість населення, його здатність (готовність) до соціальних переміщень.

C.        Здобуття індивідом чи групою певного статусу завдяки

безпосередньо власним успіхам.

21. Досягнення — це:

A.        Просування соціальними «сходинками» завдяки зовнішнім,

не залежним від індивіда, групи властивостям (соціальному

становищу, фізичним даним).

B.        Міжгрупова та просторова рухомість населення, його здатність (готовність) до соціальних переміщень.

C.        Здобуття індивідом чи групою певного статусу завдяки

безпосередньо власним успіхам.