Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СОЦІОЛОГІЯ КАВИ : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

СОЦІОЛОГІЯ КАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

1.         Символічна цінність. Для багатьох мешканців Заходу вранішня чашка кави — це персональний ритуал, після чого вдень п’ють каву в товаристві, що вже має більш суспільний ха-рактер.

2.         Використання як наркотика. Багато людей п’є каву зара-ди «збадьорення». Деякі культури забороняють її споживання.

 

3. Суспільні та економічні відносини. Вирощування, паку-вання, розподіл кави та торгівля нею — це індустрія глобальних розмірів і пов’язана з кількома культурами, соціальними група-ми та організаціями всередині цих культур і тисячами індивідів.

Більшість кави, що споживається в Європі та Сполучених Шта-тах, імпортується з Південної Америки.

4. Минулий суспільний та економічний розвиток. «Кавові відносини», що нині дуже активно задіяні, існували не завжди. Вони розвивалися поступово, і в майбутньому цілком можуть ур-ватися.

Отже, начебто нецікава з погляду соціології дія може мати со-ціологічне звучання.

Соціологічна уява дозволяє нам бачити, що багато подій, які, здавалося, стосуються лише індивіда, насправді віддзеркалюють набагато ширші проблеми.

Суть завдання: спробуйте розвинути свою власну соціологіч-ну уяву та підібрати приклад, який можна розглянути із соціоло-гічного погляду.

Завдання 11. Індивідуальне творче завдання.

Проілюструйте казку чи уривок із казки, використовуючи всі поняття та функції, які на сьогодні відомі Вам з курсу «Соціоло-гія»: соціальна проблема, соціологічна проблема, мікросоціоло-гія, соціальне, соціальне явище, соціальні відносини, соціальний закон, знання, прогностична функція, наука та інші поняття.

Приклад:

Сюжет: казка Ганса Христіана Андерсена «Свинопас».

Сюжет казки про принца невеличкого збіднілого королівства, який захотів одружитися на доньці імператора і надіслав їй дару-нки, яких вона не оцінила. Тоді він, перевдягнувшись у свинопа-са, змайстрував чудернацькі речі, що захопили принцесу. Маючи непереборне бажання отримати їх, вона розрахувалась із свино-пасом поцілунками. Дізнавшись про це, батько виставив її разом із свинопасом за межі королівства. Згодом вона почала жалкува-ти, що не дала згоди принцу. А принц не захотів одружитися на принцесі, бо дівчина не вміла цінувати краси природних речей, віддаючи перевагу штучним витівкам.

Коментар: казка концентрує в собі мудрість і образність, силу переконання і доступність сприйняття.

Казка — це один із перших досвідів соціалізації особистості (оскільки вводить індивіда у суспільство шляхом засвоєння ним елементів культури, норм і цінностей, на основі яких формують-ся соціально значущі риси особистості).

З перших рядків казки Андерсена «Свинопас» ми зустрічаємося із поняттям соціальне: «Жив був бідний принц». (Соціальне — су-купність певних рис та особливостей суспільних відносин, інтегрована індивідом чи спільнотами у процесі спільної діяльності в конкретних умовах, яка виявляється в їх стосунках, ставленні до свого місця в суспільстві, явищ і процесів суспільного життя). Принц розумів, що його королівство було невеличке і збідніле, але, маючи честь і гідність, цінуючи красу, він ризикнув випробу-вати долю, і, керуючись цінніснораціональною дією (дія, в основі якої лежать етичні і моральні норми і правила загальноприйняті суспільством), надіслав принцесі найкращі дарунки, які мав.

У казці «Свинопас» дії розгортаються на рівні мікросоціоло-гії, (оскільки рівень соціологічного аналізу, орієнтований на без-посередню взаємодію між людьми у повсякденних мінливих соці-альних обставинах).

Соціальне явище, (коли дії одного індивіда обумовлюються діями іншого), постає перед нами у казці постійно, коли принц наймається до короля свинопасом; коли принцеса відправляє фрейлін дізнатися вартість «горщечка із дзвіночками»; коли сви-нопас відмовляє зустрічним вартісним умовам принцеси, — в усіх випадках учасники взаємодії (інтеракції) керуються вмоти-вованими діями (дії, що мають певні духовні чи матеріальні мотиви). (уважно дивіться приклад у розділі 5).

p