4.1.3. План семінарського заняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

1.         Соціологія — наукове знання про суспільство. Доведіть це.

2.         Що значить мислити соціологічно і навіщо висококва-ліфікованому фахівцеві ХХІ ст. соціологічна уява?

Щоб підготувати відповідь на перше питання семінару, Вам варто дотримуватися логіки підбору матеріалу за послідовністю, вказаною у методичних рекомендаціях до теми. Практичні за-вдання, запропоновані Вам нижче, допоможуть у реалізації пос-тавленої мети. Не намагайтеся перескакувати через завдання, оскільки, якщо Ви уважно читали загальні вступні рекомендації до курсу, маєте пам’ятати, що кожне завдання має вищий ступінь складності, ніж попереднє, отож, мислячи індуктивним мето-дом — від простого до складного — Ви швидше зорієнтуєтесь у безлічі інформації і оперативно вибудуєте логічно-послідовний ланцюжок знань з відповідної теми.

Використовуючи матеріал при підготовці до заняття у тій по-слідовності, яка вказана вище, Ви зможете навести беззаперечні аргументи в ході виконання наступних завдань, переконатися са-мі і переконати колег, присутніх на семінарі, у тому, що соціоло-гія — це наукове знання про суспільство. Виконання завдань, а особливо індивідуальних і творчих, дасть можливість Вам сфор-мулювати вичерпну відповідь на друге питання плану семінарсь-кого заняття. Працюйте з натхненням і у Вас усе вийде.