Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

О. О. Нестуля С. І. Нестуля

СОЦІОЛОГІЯ:

ПРАКТИКУМ

МОДУЛЬНИЙ ВАРІАНТ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2УДК 316(075.8) ББК 60.5я73 Н 56

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–2320 від 19.08.2008)

Рецензенти:

Варв’янський С. М. – доктор філософських наук, професор; Нічуговська Л. І. – доктор педагогічних наук, професор; Шуст Н. Б. – доктор соціологічних наук, професор.

Н 56 Нестуля О. О. Соціологія: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ О. О. Нестуля, С. І. Нестуля – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 272 с.– ISBN 978-966-364-835-4

У книзі узагальнено досвід викладання курсу «Соціологія» за кредитно-модульною системою навчання для студентів економі-чних спеціальностей. До кожної теми пропону-ється опорний конспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах і таб-лицях, до-даються індивідуальні завдання різного рівня складнос-ті, спрямовані на розвиток соціо-логічного мислення майбутніх фахівців, тестові завдання для самоперевірки знань.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

УДК 316(075.8) ББК 60.5я73

ISBN 978-966-364-835-4     © Нестуля О. О., Нестуля С. І. 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.