Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СТРУКТУРА СОЦІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

СТРУКТУРА СОЦІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Загальнотеоретична соціологія

Соціологічні теорії середнього рівня (спеціальні теорії)

Емпірична соціологія

 

ґ          ^

Вивчає суспільство як єдиний соціальний ор-ганізм, встановлює сутнісні

зв’язки між йо¬

го окремими

підсистемами

^          .           '

Окремі сфери соціальних знань, предметом вивчен-ня яких є відносно самостійні, специ-фічні системи сус-пільства, соціальні спільноти, механі-зми їх взаємодій, соціальні процеси

Теорія, методика і техніка конкретносоціологічних до-сліджень передбачає

всебічне вивчення соціальних процесів на основі принципів загальної соціології і спеціальних теорій

I

1.         Соціокультур-ний підхід (М. Да-нилевський, А. Тойнобі, …)

2.         Формаційний підхід (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ле-нін)

3.         Цивілізаційний підхід (О. Конт, В. Вернадський, П. Сорокін)

Соціологія сім’ї, політики,

культури,

релігії,

влади,

освіти і виховання,

економіки,

праці й

управління

та ін.

Соціологія

міста, села, організацій,

стра-тегічних верств,

професій-них кате-горій, етносоціоло-гій та ін.

Соціологія конфлікту, девіантної поведінки, соціальної мобільності, соціального контролю, соціальної активності та ін.

Здійснюються виміри конк-ретних соціа-льних проце-сів і явищ

Рис. 7. Структура соціологічних знань