Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.2. Опорний конспект : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

4.1.2. Опорний конспект


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

СОЦІОЛОГІЯ (societas — суспільство, logos — знання, вчення) — наука

про становлення, розвиток та функціонування суспільства, соціальних спільнот, соціальних відносин, процеси, механізми і принципи їх взаємодії

^          ,           V

/

Предмет соціології

Діяльність особи, соціальних спільнот та різноманітних верств

людей у суспільному житті

реальна суспільна свідомість

Об’єкт соціології

Суспільство;

об’єктивна соціальна реальність;

соціальні зв’язки;

соціальні відносини і спосіб їх організації

Рис. 1. Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології

Суспільство як цілісна реальність

Емпірично надана реальність

Об’єкт соціології

Цілісний розвиток

і функціонування

суспільства

Об’єктивні соціальні явища суспільства

 

                        /                       1                                             \                       \                      

■as                  'й'я                  'х ^                  'й _                  'Й S                                        'Й S

л s                   л a                   Й о                  л g.                  hQ о               

                        й b

■ 3 о               ■ 3 'д               5 «

■ 3 A               § 1                   3 І=Г              

                       

%п                                          i=r.S                                        6 С                  о -3                

о-д                  О %<             

                        О                    

                       

                        О °

 

                        Предмет соціології   

                       

                       

                                                                      

Закони і закономірності

функціонування та розвитку

особистості, соціальної

групи, спільноти,

суспільства в цілому             Соціальне життя суспільства, тобто взаємодія

соціальних суб’єктів

з проблемами, пов’язаними

з їх стосунками і ролями

Рис. 2. Об’єкт та предмет соціології за М.В. Примушем

Соціальні закони

Загальні

За ступенем спільності,

масштабом реалізації,

тривалістю дії

Часткові

 

Закони, які характеризують

розвиток соціальної сфери

в цілому

Специфічні

Закони, які описують

розвиток окремих елементів

соціальної сфери

Закони, дія яких

обмежена однією чи

декількома суспільними

системами

За способами вияву

За формами зв’язків

 

Динамічні

 

Статичні

            ^          '                       >          '

                                   «

                                   и

                                   и

                                   CS

                                   S Я

                                   о w

                                   « о

                                  

                                   и

                                   >,

                                   -&

и

Я Я

ft о ю о

'3 И

S

и ■

о

«

cS

н

in         m

2-        °

3          ft

Я :Д

°          9

я          а>

S          щ

о          н

«

cS

я S

нч 03

a п

 

и ft

'я о

л н

2

2

я й

S'S

«й

 

Рис. 3. Структура соціальних законів

£

Соціологічні категорії

 

£

Розкривають

сутність

соціальних зв’язків

Методологічні

ї

Розкри-вають зміст со-ціальних спільнот

т

Розкри-вають сутність соціаль-них про-цесів

ї

Розкривають

суть соціального розвитку

і

Розкри-вають характер викорис-тання со-ціологіч-них знань

Процедурні

Відображають

особливості

організації

соціологічних досліджень

I

Соціальна система

Соціальна спільнота

Соціальний процес

Соціальний прогрес

Соціальне проектуСоціологіч-не дослі-дження

 

Соціальний інститут

Соціальна

організація

Соціальний контроль

Соціальні дії

Соціальні відносини

Соціальна сфера

Суспі-льство

СоціальСоціаль-ний шар

Соціальна група

Особис-тість

Соціалі-зація

Соціальна

мобільність

Соціальна інтеграція

Соціальний конфлікт

Соціальна

дезорганізація

Соціальна дія

Соціаль-ний рух

Соціальна діяльність

Соціаль-ний розСоціальна інновація

Соціальне прогнозуСоціальне плануСоціальна техно-логія

Методологія

соціологічного дослідження

Методика

соціологічного дослідження

Техніка со-ціологічного дослідження

Технологія

соціологічного дослідження

 

Соціальна залежність

Соціальний зв’язок

Соціаль-ний факт

Рис. 4. Структура соціологічних категорій за М. Лукашевичем та М. Туленковим

 

Системний спосіб досягнення

теоретичного та практичного

результату з метою одержання нової

інформації для пізнання соціальної

реальності

 

Рис. 5. Методи соціології

 

Організаційно-технологічна

Критична

Гуманістична

Соціального управління

Рис. 6. Основні функції соціології за В.Г. Городяненком та ін.

Макросо-ціологія

Досліджує вели-комасштабні со-ціальні системи та процеси

Мікросоціо-логія

Досліджує повсяк-денну поведінку людей у міжособи-стісній взаємодії