Тема 9. Соціологія праці та управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Предмет та об’єкт соціології праці. Основні категорії соціоло-гії праці. Формування соціологічних ідей про працю, західні школи соціології праці (Ф. Тейлор, Е. Мейо, Б. Скіннер).

Праця як вид соціальної діяльності. Характер і зміст праці. Соціальні функції праці. Ставлення до праці та проблеми моти-вації трудової діяльності. Трудова поведінка, її форми. Трудовий колектив як соціальна організація, види трудових колективів. Значення соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем.

Соціологія управлінської діяльності. Соціальне прогнозуван-ня, його методи. Соціальне проектування. Методи та види проек-тування. Рівні та форми соціального планування. Соціальні тех-нології.