Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 6. Соціологія особистості, сім’ї та молоді : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

Тема 6. Соціологія особистості, сім’ї та молоді


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Поняття «особистість». Соціологія особистості. Основні ознаки особистості. Періодизація розвитку особистості (за А. Ериксоном). Поняття «соціальний статус» та «соціальна роль» (А. Маслоу, Ф. Херцберг). Потреби, інтереси, цінності, ціннісні орієнтації. Особисті та суспільні інтереси, їх співвідношення.

Соціалізація особистості, її етапи. Вплив соціальних чинників на соціалізацію особистості. Структура соціалізації: адаптація, інтеріоризація, формування особистості. Соціальна адаптація та соціально-рольовий конфлікт. Ресоціалізація особистості та її проблеми в умовах трансформації суспільства.

Соціальна активність особистості та її роль як об’єкта та суб’єк-та суспільних відносин на шляху модернізації українського суспіль-ства і входження України у Європейський Союз та світовий простір.

Сім’я як соціальний феномен. Поняття сім’ї. Шлюб і сім’я — об’єкти соціологічного дослідження, основні соціологічні аспекти вивчення сім’ї. Соціальний інститут сім’ї та шлюбу. Класифікація сімейно-шлюбних відносин. Види шлюбу за юридичним оформ-ленням, за процедурою. Моногамний, полігамний шлюб. Сім’я — найскладніша система шлюбних відносин. Типи сімей: проста (нук-леарна), розширена. Сім’я і жінка. Діти, сім’я і соціальне оточення.

Функції сім’ї: виховна, господарсько-побутова, економічна, пер-вісного соціального контролю, духовного спілкування, соціально-статусна, дозвільна, емоційна, сексуальна. Напруження, конфлікти у сім’ї, шляхи їх подолання. Проблеми сучасної сім’ї, тенденції роз-витку та демографічна політика. Місце соціально-демографічних груп у структурі суспільства. Молодь як специфічна соціально-демографічна група суспільства. Сучасні соціальні проблеми моло-ді: спосіб життя, праця, побут, суспільно-політичне життя і культу-ра. Соціальна зрілість як риса духовного світу молодої людини. Мораль як свідомість і мотив поведінки молодої людини. Соціальні цінності, їх місце у мотивації поведінки молоді. Роль молоді в сис-темі суспільних структур. Проблеми якості освітньо-професійного рівня молоді на шляху до інтеграції в європейський простір.