Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Соціальна педагогіка як наука

Тема 1. Предмет і завдання соціальної педагогіки

1. Скласти таблицю визначень соціальної педагогіки (3 год)

 

Визначення соціальної педагогіки  Назва джерела

           

Тема 2. Базові теорії соціальної педагогіки

Підготувати розширений конспект однієї з теорій (за вибором сту-дента) (4 год).

Тема 3. Основні поняття соціальної педагогіки

Підготувати виступ на тему «Сутність соціального виховання» (6 год) Заповнити таблицю (3 год)

 

Види послуг  Приклади послуг      Де і ким вони можуть надаватися

                       

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Характеристика соціально-педагогічної діяльності

Тема 4. Зміст і структура соціально-педагогічної діяльності.

Здійснити порівняльний аналіз професійної соціально-педагогічної діяльності та волонтерської роботи (4 год).

Тема 6. Методи соціально-педагогічної діяльності.

1.Заповнити таблицю ( 4 год)

 

Назва методу Характеристика методу       Сфера застосування в

соціально-педагогічній

практиці

                       

2. Ha основі опрацювання навчального посібника „Превентивна робота з молоддю за методом „рівний-рівному” визначити переваги та слабкі місця цього методу (4 год).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Сім'я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності

Тема 7. Сім'я - провідний фактор соціалізації особистості.

1.         Підготувати конспект основних положень роботи Чепмена Г., Кемпбелла Р. «П’ять шляхів до серця дитини» (4 год).

2.         Написати есе „Особливості соціалізації дитини в різних типах сімей” (6 год).

3.         Скласти генограму сім’ї (2 год).

Тема 8. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з різними типами сімеи.

1.         Скласти соціальну сітку сім’ї (3 год).

2.         Підготувати бесідудля батьків (6 год).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.

Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженнями

життєдіяльності

Тема 9. Соціально-психологічний портрет особистості з обмежен-нями життєдіяльності.

Заповнити таблицю (6 год).

Діагноз дитини         Характеристика        Можливі форми

            фізичного та   соціально-педагогічної

            соціально-      підтримки

            психологічного стану          

            дитини          

                       

Тема 10. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молод-дю з обмеженими функціональними можливостями

Написати есе на тему „Шляхи інтеграції в соціум дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями: досвід, проблеми, перспективи " (6 год).

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬV. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної

дезадаптації

Тема 11. Сутність девіантної поведінки

Підготувати реферат на одну з тем „Вплив юнацької субкультури на формування девіантної поведінки", „Роль різних агентів соціалізації у дезадаптації особистості" (8 год).

Тема 12. Характеристика різних видів девіантної поведінки

Підготувати розширений конспект теми „Характеристика делінквентних підлітків" (6 год). Заповнити таблицю (3 год)

 

Вид адикції    Ознаки поведінки     Наслідки для підлітка

                       

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬVІ. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді

Тема 13. Територіальна громада як соціалізуючий простір особис-тості

Скласти порівняльну характеристику різних моделей громади (4 год).

Тема 14. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закла-дах та соціальних службах територіальної громади.

Підібрати матеріал з періодичних видань про досвід роботи соці-ального педагога загальноосвітнього навчального закладу чи соці-альної служби (4 год).

Проаналізувати одну з програм центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (4 год).

Тема 15. Соціально-педагогічна діяльність неурядових органі-зацій

Скласти банк неурядових організацій соціального спрямування, які

працюють у вашому регіоні (2 год).

Описати досвід роботи однієї дитячої чи молодіжної організації (4 год).