Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ V. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ V. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

дезадаптації

Лекція 11. Сутність девіантної поведінки (2 год)

Визначення норми і патології в соціальному розвитку людини. Поняття девіантної поведінки. Біологічні, психологічні, соціологічні теорії девіації. Характеристики девіантної поведінки. Причини соціаль-них відхилень у поведінці неповнолітніх

Основні поняття теми: норма, девіація, девіантна поведінка, деза-даптація.

Семінар 4. Соціальні відхилення в розвитку і поведінці дитини.

Практичне заняття 11. Вплив засобів масової інформації на форму-вання негативних стереотипів поведінки неповнолітніх.

Лекція 12. Характеристика різних видів девіантної поведінки не-повнолітніх ( 4 год)

Делінквентна поведінка, м види. Поняття „важковиховуваний” у со-ціальній педагогіці. Типові групи „важковиховуваних" підлітків. Особ-ливості адиктивної поведінки неповнолітніх.

Ознаки узалежненої поведінки. Поняття созалежності. Наркоманія, токсикоманія як різновиди наркозалежної поведінки.

Характеристика суїцидальної поведінки. Мотиви та стадії суїци-дальної поведінки неповнолітніх. Різновиди психопатологічної поведін-ки неповнолітніх.

Основні поняття теми: делінквент, делінквентна поведінка, важко-виховуваний, адикція, залежність, созалежність, наркозалежна пове-дінка, суїцид, парасуїцид, дромоманія, гебоїдна поведінка, гіперсо-ром’язлива поведінка.

Практичне заняття 12. Особливості проявудевіацій у неповнолітніх. Практичне заняття 13. Відеозаняття.