Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Пояснєння : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

Пояснєння


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Існує кілька підходів російських та українських науковців щодо сутності соціальної педагогіки як науки. Зокрема її розглядають як: галузь педагогіки, що фокусує свою увагу на питаннях соціального виховання (А.Й. Капська, А.О. Рижанова, М.М. Плоткін, В.Д. Семенов); міждисциплі-нарну науку, яка інтегрує педагогіку та теорію соціальної роботи (В.Г. Бочарова, І.О. Зимня, Є.Р. Смірнова, В.Я. Ярська); галузь педагогіки, яка вивчає особливості соціалізації особистості у різних сферах соціального середовища (Т.Ф. Алєксєєнко, Ю.В. Василькова, В.А. Нікітін); галузь педагогіки, яка вивчає вплив різних соціальних інститутів на процес соціалізації особистості (М.А. Галагузова, І.Д. Звєрєва).

Соціальна педагогіка - галузь педагогічної науки, яка вивчає особливості соціального виховання особистості у процесі її соці-алізації.

Соціальна педагогіка підкреслює, що лише вся сукупність умов і впливів, у яких проходить розвиток людини - сім’я, школа, засоби масової інформації, інші соціальні інститути, різні мікросередовища, культурні традиції тощо - у взаємодії визначають процес соціального формування особистості. Тому визначення, організація та викорис-тання всього виховного потенціалу соціуму для соціалізації індивіда є основним змістом соціальної педагогіки.

Теоретико-пізнавальна функція соціальної педагогіки полягає в аналізі соціально-педагогічних процесів, поясненні причин різно-манітних соціальних проблем, розробці наукових підходів щодо підвищення рівня ефективності соціального виховання та різних видів соціально-педагогічної підтримки особистості.

Прикладна функція соціальної педагогіки пов’язана з розроб-кою різноманітних способів удосконалення соціально-педагогічного впливу на особистість, створення оптимальних умов для її соціалізації та мінімізації негативних факторів впливу соціального середовища.

Об'єктом соціально-педагогічної теорії і практики на соціеталь-ному рівні є різноманітні державні та громадські організації, які здійснюють у певному напрямку соціальне виховання особистості. На соціально-середовищному рівні таким об’єктом є різноманітні складники мікросередовища, на індивідуальному рівні - окрема особистість на різних етапах її соціалізації.

Таким чином, соціальну педагогіку можна характеризувати як науку, що вивчає соціальні проблеми людини на різних етапах їі життєдіяльності, педагогічні технології, методи, спрямовані на під-вищення дієвості соціального розвитку, виховання кожної людини з урахуванням особливостей її соціального оточення та індивідуальних можливостей, а також педагогічні можливості середовища життєді-яльності особистості та його вплив на її соціалізацію.

ю