Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
/. Гендерна характеристика класу: : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

/. Гендерна характеристика класу:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

•          кількістьхлопців;

•          кількість дівчат.

//. Вікові характеристики учнів класу (кількість учнів певного року народження).

III.       Стан здоров'я вихованців:

•          здорові;

•          мають тимчасові розлади здоров’я;мають хронічні соматичні хвороби;

•          мають психосоматичні захворювання;

•          мають інвалідність.

IV.       Види позанавчальної діяльності вихованців:

•          кількість дітей, які навчаються в музичних школах;

•          кількість дітей, що відвідують спортивні секції;

•          кількість дітей, що займаються в гуртках та клубах за інтересами;

•          кількість осіб, які не відвідують позашкільні заклади;

•          участь дітей у громадських дитячих об'єднаннях.

V.        Соціальна поведінка учнів класу:

•          число учнів, що скоїли різні правопорушення;

•          число учнів, що стоять на обліку в кримінальній міліції у справах дітей;

•          наявність учнів з різними видами адиктивної поведінки;

•          кількість учнів, які систематично порушують дисципліну, мають стійкі конфлікти з вчителями.

VI.       Інформація про соціальне середовище розвитку учнів:

кількість учнів з повних сімей;

•          число учнів з неповних сімей;

кількість учнів, яких виховують опікуни чи прийомні батьки;

•          число учнів, що проживають з алкозалежними батьками;

•          число учнів, які проживають з наркозалежними батьками ; числоучнів з матеріально забезпечених сімей; кількість учнів з малозабезпечених сімей;

число учнів з багатодітних родин.

Існуюча практика соціально-педагогічної діяльності загально-освітньої школи вказує на необхідність створення в ній окремого структурного підрозділу - соціальної психолого-педагогічної служби у складі соціального педагога, психолога, медичного працівника зак-ладу. Мета діяльності такої служби полягає в забезпеченні доступної та своєчасної кваліфікованої соціально-психологічної допомоги дітям, батькам та педагогічному колективу.

Працівники служби можуть надавати такі соціальні послуги:

педагогічні (консультування батьків та дітей; послуги з організації дозвілля; просвітницькі послуги для батьків щодо формування навичок батьківської компетентності; послуги в організації домашнього навчання дітей-інвалідів; соціальний патронаж проблемних сімей; посередництво між учнями та батьками, учнями та педагогами тощо);

психологічні (консультації з психологічних проблем; психотера-певтичні послуги; послуги з психодіагностики та психокорекції; соціально-психологічні тренінги; послуги з профорієнтації тощо);

соціально-медичні послуги (інформування учнів щодо дотриман-ня гігієнічних правил, організації раціонального харчування, поперед-ження хвороб, які передаються статевим шляхом, шляхів передачі ВІЛ, наслідків вживання наркотичних речовин, алкоголю; сприяння в необхідному лікуванні дітей, які цього потребують тощо);

юридичні послуги (допомога в оформленні відповідних докумен-тів для визначення соціального статусу дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування; послуги щодо отримання відповідних пільг для різних категорій дітей; представлення інтересів дітей у правоохоронних органах, послуги з правової просвіти неповнолітніх тощо).

Враховуючи специфічний характер соціально-педагогічної діяль-ності, режим роботи соціального педагога є варіативним і гнучким. Графік роботи соціального педагога затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

В інструктивно-методичних листах, які регламентують діяльність соціального педагога, наводиться такий орієнтовний перелік докумен-тації:

•          тексти нормативних документів щодо соціально-педагогічної роботи, законів та підзаконних актів щодо захисту прав дітей;

•          посадова інструкція;

•          перспективні плани роботи на півріччя;

•          графік консультацій;

•          програми по окремих напрямках соціально-педагогічної роботи, які реалізує спеціаліст у школі ;

•          документація по роботі з дітьми, які скоїли правопорушення;

•          документація щодо питань опіки та піклування учнів школи;

•          журнал реєстрації звернень учнів, батьків, педагогів із зазна-ченими видами наданоїїм допомоги;

•          соціальні паспорти кожного класу;

•          результати соціального інспектування неблагополучних сімей;

•          звіти про роботу з проблемними сім’ями учнів;

•          методичні матеріали для різних напрямів соціально-педагогічної роботи;

•          інформація про діяльність різних соціальних служб та позашкіль-них установ, які діють у мікрорайоні.