Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Використана та рекомендована література : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

Використана та рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Адресньій социальньій патронаж семьи и детей: Научно-мето-дическое пособие / Под ред. Л.С.Алексеевой. - М.: Государст-венньій НИИ семьи и воспитания, 2000.

2.         Алєксєєнко Т. Ф. Умови позитивної соціалізації дитини у сім'ї // Діти - батьки - сім’я. - Вип. 3. - К., 2005.

3.         Алєксєєнко Т.Ф. Молода сім’я: умови виховання дитини. Науково-метод. посіб. - К., 2004.

4.         Антонов В.В., Медков В.М. Социология семьи. - М.,2007.

5.         Бондарчук О.І. Психологія сім'ї: Курс лекцій. - К., 2001.

6.         Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч. -метод. комплекс/ За ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко. - К.,2007.

7.         Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі” / За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К., 2006.

8.         Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. - К., 2001.

9.         Кочубей А., Умарова Н. Азбука семьи или практика работьі с семьями. Учебно-метод. пособ. - Псков, 2004.

Ю.Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. М., 2003. И.Основи батьківської компетентності: Навч. посіб./ За ред.

І.Д. Звєрєвої. -К.,2006. 12.Право дитини на сім’ю / За ред.. Г.М. Лактіонової. - К., 2007. ІЗ.Робота з дитиною у прийомній сім'ї. Методичний посібник - К.:

Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. 14.Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки За заг. ред. ТТТ.Ф. Алєксєєнко. - К., 2007. 15.Соціальна педагогіка. Мала енциклопедія. / за ред. І.Д. Звєрєвої. - К., 2008. Іб.Створення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих

будинків сімейного типу: Навч.-метод. комплекс / За заг. ред.

Г.М. Лактіонової, Ж.В. Петрочко. - К., 2006. 17.Трубавіна І.М. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками. -К., 2000. 18.Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною

сім’єю-К.,2002. 19.Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини: Методичні матеріали для тренера / І.В. Братусь та

інші. За заг. ред. Г.М. Лактіонової. - К.,2003.

20.Чепмен Г., Кзмпбелл P. Пять путей к сердцу ребенка. - СПб.,

2000. 21.Зйдемиллер Е.Г. Психотерапия семьи. - Спб., 2001.