Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. Соціальний статус дітеи-сиріт та дітеи, позбавлених батьківського піклування : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

4.6. Соціальний статус дітеи-сиріт та дітеи, позбавлених батьківського піклування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

 

            Причини                   

            сирітства і браку        Юридичні документи, які    Можлива

Статус           

            підтверджують соціальний  форма

            опіки та          статус виховання

            піклування                

Дитина-         Батьки            Свідоцтво про смерть обох батьків.           Усиновлення,

сирота            померли або  Якщо дитину виховувала одинока прийомна

            загинули        мати, має бути свідоцтво про         сім'я, ДБСТ,

                        смерть матері та довідка з органу   опіка,

                        реєстрації актів цивільного стану,  піклування,

                        що батько дитини записаний за     інтернат

                        вказівкою матері, згідно зі статтею

                        135 Сімейного кодексу України     

Дитина,          Батьки            Рішення суду про оголошення        Усиновлення,

позбавлена    оголошені       батьків (фізичної особи) помер-      прийомна

батьківського померлими    лими та свідоцтво про смерть, яке сім’я, ДБСТ,

піклування                 видається органами реєстрації        опіка,

                        актів цивільного стану на підставі  піклування,

                        рішення суду. Згідно зі ст. 46           інтернат

                        Цивільного кодексу України          

                        фізична особа може бути    

                        оголошена померлою, якщо:          

                        - у місті постійного проживання цієї         

                        особи немає відомостей про її       

                        перебування протягом 3 років;      

                        - якщо вона пропала безвісти з a   

                        обставин, що загрожували їй         

                        смертю або дають підставу

                        припускати її загибель від певного

                        нещасного випадку - після 6          

                        місяців із часу зникнення за

                        вказаних обставин;  

                        - пропала безвісти у зв’язку з         

                        воєнними діями - після 2 років від

                        дня закінчення воєнних дій. 3        

                        урахуванням конкретних обставин           

                        суд може оголосити фізичну особу

                        померлою і до цього строку, але    

                        не раніше 6 місяців. 

                        Див. також ст. 47 Цивільного кодек-        

                        су України про правові наслідки   

                        оголошення фізичної особи помер-           

                        лою. Порядок оголошення фізичної          

                        особи померлою встановлюється 

                        Цивільним процесуальним кодек-

                        сом України. 

Продовження таблиці

 

                        Наявність заяви про вищевказані обставини і свідчення про проведення пошукової роботи (акти) 

Дитина, позбавлена батьківського піклування     Батьки позбавлені батьківських прав         Рішення суду про позбавлення батьківських прав обох батьків (або одинокої матері). Підстави для позбавлення батьківських прав та правові наслідки позбавлення визначаються ст. 164, 166 Сімейного кодексу України            Усиновлення,

прийомна

сім’я, ДБСТ,

опіка,

піклування,

інтернат

Дитина, позбавлена батьківського піклування     Дитина

вилучена із

сім’ї без

позбавлення

батьків

батьківських

прав    Рішення суду про вилучення дитини без позбавлення батьків батьківських прав. Відібрання регламентується ст. 170 Сімейного кодексуУкраїни. Зверніть увагу: якщо протягом тривалого часу батьки дитини не стали на шлях виправлення і не відпадають причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, доцільно позбавляти таких батьків батьківських прав, оскільки правові наслідки позбавлення та відібрання різні. Також важливо врахувати, що суд в разі позбавлення батьківських прав має накласти заборону на відчуження майна та житла дітей, про що повідомляє нотаріальну контору за місцем знаходження майна або житла (ст. 17 Закону України«Проохорону дитинства»)       Інтернат

Дитина, позбавлена батьківського піклування     Батьки визнані

безвісті

зниклими       Рішення суду про визнання батьків безвісті зниклими. Згідно зі ст. 43 Цивільного кодексу України фізична особа може бути визнана безвісті зниклою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування, є заява про це і свідчення про проведення пошукової роботи (акти).           Прийомна сім’я, ДБСТ, опіка,

піклування, інтернат

Продовження таблиці

 

                        Порядок визнання фізичної особи безвісті зниклою встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.   

Дитина, позбавлена батьківського піклування     Батьки визнані недієздатними        Рішення суду про визнання батьків недієздатними. Обставини визнання фізичної особи недієздатною визначені ст. 39 Цивільного кодексу  Прийомна сім’я, ДБСТ, опіка,

піклування, інтернат

Дитина, позбавлена батьківського піклування     Батьки відбувають покарання у місцях поз-бавлення волі            Вирок суду     Опіка, піклування, інтернат, прийомна сім’я, ДБСТ

Дитина, позбавлена батьківського піклування     Батьки перебувають під арештом на час слідства            Постанова слідчого, санкціонована судом (до 2001 р. - прокурором)   Опіка,

піклування,

інтернат

Дитина, позбавлена батьківського піклування     Батьки пере-бувають у роз-шуку органами внутрішніх справ, пов’я-заному із ухи-ленням від сплати алімен-тів та браком відомостей про їх місце-знаходження            Ухвала суду про оголошення у розшук, довідка з органів внутрішніх справ про розшук         Опіка,

піклування,

інтернат

Дитина, позбавлена батьківського піклування     Тривала хвороба батьків      Довідка з медичної установи про тривалухворобубатьків        Опіка, піклування

Дитина, позбавлена батьківського піклування     Підкинуті діти, батьки яких невідомі          Наявність акта про підкинуту дити-ну за зразком «Акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати бать-ки чи інші родичі, акт про підкинуту чи знайдену дитину» (тут подана повна назва документа згідно з наказом). Форма акта, інструкція про його заповнення затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 17.03.2004 р. № 142/275           Усиновлення,

прийомна

сім’я, ДБСТ,

опіка,

піклування,

інтернат

Продовження таблиці

 

Дитина, позбавлена батьківського піклування     Діти, від яких відмовилися батьки  -          Наявність акта про підкинуту дитину за зразком «Акта про дитину,

покинуту в пологовому будинку,

іншому закладі охорони здоров'я

або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, акт про підкинуту

чи знайдену дитину» (тут подана

повна назва документа згідно з

наказом). Форма акта, інструкція

про його заповнення затверджена

наказом Міністерства охорони

здоров’я України, Міністерства

внутрішніх справ України від

17.03.2004 р. №142/275

-          Письмова відмова батьків від

виховання дитини, завірена

головним лікарем чи керівником

медичної установи. Зверніть увагу:

згідно з Сімейним кодексом

України, батьки зобов’язані

забрати дитину з пологового

будинку або іншого закладу

охорони здоров’я. Відмова від

дитини є підставою для позбавлення батьків батьківських прав

(див. статті 143, 155, 164

Сімейного кодексу України)            Усиновлення,

прийомна

сім’я, ДБСТ,

опіка,

піклування,

інтернат

Безпритульні діти     Діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони вихову-валися, і не мають певного місця проживання   Фактично, безпритульні діти - це не статус, а ознака дитини за місцем перебування (тобто відсутністю житла, певного місця проживання). Після влаштування таких дітей у притулок або лікарню, якщо за станом здоров’я це необхідно, відповідні органи виконавчої влади вживають заходів до встановлення особи дитини, її родинних зв'язків, пошуку документів тощо. Така дитини може виявитися сиротою, тоді підтвердженням її статусу буде свідоцтво про смерть батьків. У разі позбавлення батьків батьківських прав - рішення суду тощо (див усю таблицю). Але в будь-якому випадку мають бути знайдені, поновлені або підготовлені належні документи

Джерело: Право дитини на сім'ю. Тренінговий курс для спеціалістів соціальної сфери / За ред. Г. М. Лакітонової. - К., 2007.