Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Брускова Е. С. Семья без родителей (социально-педагогическая система Г. Гмайнера). – М., 1993.

2.         Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумка-ми 1999 р.): Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / Антіпкін Ю. Г., Балим Л .В., Воли-нець Л. С. та ін. – К.: УІСД, 2000.

3.         Власова О. І. Проблеми професійної підготовки вихователів ди-тячих містечок у спадщині Германа Гмейнера. Дис. … канд. пед. наук. – К., 1993.

4.         Комарова Н. М., Пєша І. В. Посібник для соціальних працівників щодо підго товки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: У 2-х кн. – К.: Держсоцслуж-ба, 2006. – Кн. 1.

Комарова Н. М., Пєша І. В. Методичні рекомендації для соціаль-них працівників, державних службовців щодо розвитку сімейних форм виховання. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2006.

6.         Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у запи-таннях та відповідях) / Бабак Т. М., Васильєва С. Ю. та ін. – К.: Держсоцслужба, 2005.

7.         Методичні рекомендації щодо навчання прийомних батьків, со-ціальних працівників, національних та регіональних тренерів / Комарова Н. М., Пєша І. В. – К.: Держсоцслужба, 2006.

8.         Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціаль-ного супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: У 2-х кн. /Бевз Г. М., Бондаренко Т. В., Комарова Н. М. та ін. – К.: Держсоцслужба, 2006. – Кн. 2.

9.         Проблеми виховання в дитячих будинках сімейного типу: Зб. – К.: ІЗМН, 1997.

10.       Створення та соціальний супровід прийомих сімей і дитячих бу-динків сімейного типу: Навч.-метод. комплекс / За заг. ред. Г. М. Лактіонової, Ж. В. Петрочко. – К.: Науковий світ, 2006.

11.       Технології створення та функціонування прийомних сімей, ди-тячих будинків сімейного типу: Збірн. метод. матер. /Бевз Г. М., Капська А. Й., Комарова Н. М.та ін.– К.: Державний ін-т про-блем сім’ї та молоді, 2003.