Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Література : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

1.         Бондаренко З. П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу: ав-тореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / АПН України; Інститут проблем виховання. — К., 2008.

2.         Волонтери в соціальній роботі: Навч. посіб. – К. : Главник, 2006. – 128 с. – Бібліогр.: С. 126–127.

3.         Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. Комарова Н. М., Вайнова Р. Х., Капська А. Й. та ін. – К., 1999.

4.         Закон України «Про державні соціальні стандарти та дер-жавні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року № 2017–ІІІ. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=2017-14. – Заголовок з екрану.

Закон України «Про загальнодержавну підтримку молоді на 2004– 2008 рр.» від 18 листопада 2003 року № 1281–ІV. – Режим доступу:Розділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистості

ttp://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1281-15. – За-головок з екрану.

6.         Закон України „Про соціальні послуги” 19 червня 2003 року № 1435. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi. – Заголовок з екрану.

7.         Закон України „Про соціальну роботу” (Проект) від 29 листопада 2005 року № 4210. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/ pls/zweb. – Заголовок з екрану.

8.         Закон України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” // Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціаль-них служб для молоді. – К.: ДЦССМ, 2002. – С. 5–11.

9.         Закон України „Про сприяння соціальному становленню та роз-витку молоді в Україні (від 05.03.1993 р.) // Молодь і закон. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 128–139.

10.       Капська А. Й., Карпенко О. Г., Комарова Н. М. Підготовка волон-терів до соціальної роботи: Навч.-метод. посібн. — К. : Держсоц-служба, 2005.

11.       Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проек-тів / І. Звєрєва, Г. Лактіонова. – К. : Науковий світ, 2001.

12.       Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1895 «Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. № 255-р «Про утворення Координаційної ради з питань розвитку та підтримки волонтерського руху».