Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

1.         Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Соціальні технології: Посібник. – К.: ІСКМ, 2005. – 104 с. – Бібліогр.: С. 94.

2.         Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн.. – К.: Либідь, 2003. – Бі-бліогр.: С. 273–276.

3.         Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу: Навч.-метод. посіб. – Р.: Волинські обереги, 2007. – 220 c. – Бібліогр.: С. 205–219.

4.         Дем’янюк Т. Д., Первушевська І. О. Нові технології позашкільної освіти і виховання. – Р.: Волинські обереги, 2000.

5.         Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посіб. Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Х. та ін. – К.: ДЦССМ, 2004. – 362 с.; табл. – Бібліогр.: в кінці розд.

6.         Лукашевич М. П. Соціалізація: Виховні механізми і технології: Навч.-метод. посіб. – К., 1998.

7.         Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу // Ви-брані педагогічні твори: в 7-ми т. – К.: Рад. Школа, 1954. – Т. 5.

8.         Матюша І. К. Особистість і колектив як цілісна гармонійна сис-тема (психологічний аспект). – К.: ІЗМН, 1997.

9.         Міщенко О. В., Кулик Н. А., Криводуд Т. Є. Організація та про-ведення оздоровчих заходів у літніх таборах відпочинку: Навч.-метод. посіб.: Для студ. пед. закл. освіти. – С.: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – 59 с.; іл. – Бібліогр.: С. 57.

10.       Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 101 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2008 році». – Режим доступу: http://www.guon.kiev.ua/?q=node/544. – Заголовок з екрану.

11.       Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, техноло-гії, досвід / О. В. Биховська, В. Н. Горбинко, Ж. В. Петрочко. – К.: ДІПСМ, 2004.

12.       Пустовіт Г. П. Екологічне виховання учнів 5–9 класів у по-зашкільних навчальних закладах: Навч.-метод. посіб. – К.: Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 145 с. – Бібліогр.: С. 133–136.

Семенов О. С. Особистісне самовизначення школяра в діяльнос-ті комплексного позашкільного навчально-виховного закладу: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Національний педагогічнийРозділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистості

ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – 219 с. – Бібліогр.: С. 175–190. 14. Указ Президента України «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2007 році» від 04.05.2007 р. № 377/2007. – Ре-жим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? – За-головок з екрану.