Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

1.         Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика. – М.: Академия, 1990.

Капська А.Й. Соціальна робота: навч. посіб. – К.: Центр навчаль-ної літератури, 2005.Розділ 1. Соціально-педагогічна діяльність на сучасному етапі розвитку

3.         Мигович І. І. Соціальна робота. – У.: Поличка «Карпатського краю», 1997.

4.         Міщик Л. І. Соціальна педагогіка. – З.: ЗДУ, 1999.

5.         Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику. – М.: 1997.

6.         Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. Полтавця. – К.: КМ “Академія”, 2000.

7.         Соціальна педагогіка. Підручник / За ред. А. Й. Капської. – К.: Центр навч. літератури, 2006.