Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

1.         Компас. Пособие по образованию в области прав человека с участием молодежи / П. Брандер, Р. Гомес, Б. Оливейра и др. – Council of Europe, 2002.

2.         Лісовець О. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з громадськими дитячими та молодіжними організаціями: Дис. … канд. пед.наук, 13.00.05. – Н., 2008.

3.         Посібник для тренерів: у 5-ти частинах. – Ч. 2. Розробка програм для дітей з урахуванням прав людини. – К.: Версо-04. – 2006.

4.         Права дитини: сучасний досвід та інновації: Зб. інформ. і метод. матеріалів / Авт.-упоряд.: Г. Лактіонова, О. Калібаба, Т. Цюман та ін. – К.: Либідь, 2005.

5.         Проблеми залучення молоді до процесу прийняття рішень на місцевому і регіональному рівнях: матер. Міжн. наук.-практ. конференції. Київ, 15–16 грудня 2005 року / Ред. кол.: Бех І. Д. (гол. ред.) та ін. – Т.: Термограф, 2006.

6.         Разноцветный мир детства: Детские общественные организа-ции: Учеб. пособ. для студ. средн. и высш. пед. учебн. заведений / И. И. Фришман, Л. В. Байбородова, А. В. Волохов, и др. – М.: Изд. центр «Академия», 1999.

Світ, сприятливий для дітей. Видання підготовлено Державним комітетом України у справах сім'ї та молоді і Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 2003.Розділ 3. Основні передумови соціально-педагогічної діяльності

8.         Теория, история, методика детского движения. Информационный бюллетень. VI выпуск / Ред. и отв. за выпуск Т. В. Трухачева, А. Г. Кирпичник. – К., 2002.

9.         Участь дітей та молоді в процесах прийняття рішень / А. Куп-цова, О. Сакович, Т. Кондрашевська, та ін. – ТОВ «ІМГ «Арт-Бат», ДП «Такі Справи». – К., 2002.

10.       Шакурова М. Методика и технология работы социального педа-гога. – М.: Изд. центр «Академия», 2002.

11.       Крупинина Л. Н. Реализация прав ребенка в детском обществен-ном объединении: социально-педагогический анализ: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – М., 1997.

Hart P. Children”s participation. Joseph Rowntree Foundation. – York, 1991.