Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА            3

Розділ 1. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ

ДЕРЖАВИ      4

§ 1. Предмет та завдання соціальної педагогіки    4

Питання і завдання для самостійної роботи          8

Література       8

§ 2. Соціальний педагог як суб’єкт професійної діяльності          9

Питання і завдання для самостійної роботи          15

Література       15

§ 3. Зміст, структура та принципи соціально-педагогічної

діяльності        16

Питання і завдання для самостійної роботи          26

Література       27

§ 4. Функції соціального педагога у практичній діяльності фахівців . . . 27

Питання і завдання для самостійної роботи          33

Література       33

§ 5. Організаційні моделі соціальної освіти в зарубіжних країнах 33

Питання і завдання для самостійної роботи          42

Література       43

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ

ПЕДАГОГІКИ            44

§ 1. Соціалізація особистості – надзавдання соціальної педагогіки . . . . 44

Питання і завдання для самостійної роботи          55

Література       56

§ 2. Соціально-педагогічна діяльність як умова соціалізації

особистості     56

Запитання і завдання для самостійної роботи       62

Література       62

§ 3. Зміст і структура професійно-етичної культури

соціального педагога             63

Питання і завдання для самостійної роботи          73

Література       73

§ 4. Комунікативні особливості діяльності соціального педагога . . . 74

Питання і завдання для самостійної роботи          87

Література       87Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ         88

§ 1. Основні напрямки державної молодіжної політики в Україні . . . 88

Питання і завдання для самостійної роботи          97

Література       97

§ 2. Молодь як соціальний суб’єкт у структурі

соціокультурного середовища суспільства             98

Питання і завдання для самостійної роботи          106

Література       106

§ 3. Соціокультурне середовище як педагогічний фактор

розвитку соціально активної молоді           106

Питання і завдання для самостійної роботи          114

Література       115

§ 4. Захист прав дитини як соціально-педагогічна проблема . . . . 115

Питання і завдання для самостійної роботи          122

Література       122

§ 5. Соціально-педагогічне забезпечення права дитини

на участь у житті суспільства           122

Питання і завдання для самостійної роботи          136

Література       136

Розділ 4. СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНІ ІНСТИТУТИ

В СИСТЕМІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ      138

§ 1. Основні аспекти діяльності соціального педагога

у загальноосвітніх закладах  138

Питання і завдання для самостійної роботи          144

Література       145

§ 2. Діяльність соціального педагога у закладах для

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування        145

Питання і завдання для самостійної роботи          157

Література       158

§ 3. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

як соціально-педагогічна система  158

Питання і завдання для самостійної роботи          169

Література       169

§ 4. Організація соціально-виховної роботи в дитячих

оздоровчих закладах             170

Питання і завдання для самостійної роботи          179

Література       180Зміст

§ 5. Волонтерство як чинник соціально-педагогічного

впливу на становлення особистості           181

Питання і завдання для самостійної роботи          198

Література       198

РОЗДІЛ 5. СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ            200

§ 1. Сім’я як провідний фактор соціального виховання особистості . .200

Питання і завдання для самостійної роботи          206

Література       206

§ 2. Сім'я – інститут соціального виховання дітей та молоді . . . . 207

Питання і завдання для самостійної роботи          221

Література       221

§ 3. Соціально-педагогічні аспекти в роботі з сім’ями,

які перебувають у складних життєвих обставинах           222

Питання і завдання для самостійної роботи          241

Література       241

§ 4. Прийомна сім’я – позитивне соціальне середовище

розвитку дитини        241

Питання і завдання для самостійної роботи          258

Література       258

§ 5. Дитячі будинки сімейного типу в системі захисту

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування        259

Питання і завдання для самостійної роботи          277

Література       277

§ 6. Сім'я військовослужбовця – особливий об'єкт роботи

соціального педагога             278

Питання і завдання для самостійної роботи          290

Література       291

РОЗДІЛ 6. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ

ОБМЕЖЕННЯМИ     292

§ 1. Особливості захисту і підтримки дітей і молоді

з функціональними обмеженнями  292

Питання і завдання для самостійної роботи          300

Література       301

§ 2. Виявлення реального стану вирішення проблеми

дитячої інвалідності  301

Питання і завдання для самостійної роботи          306§ 3. Створення соціально-педагогічних умов для

оптимальної життєдіяльності дітей і молоді з

функціональними обмеженнями     306

Питання і завдання для самостійної роботи          310

§ 4.Принципи і закономірності соціально-педагогічної

реабілітації дітей з обмеженими функціональними

можливостями           310

Питання і завдання для самостійної роботи          318

§ 5. Зміст реабілітації дітей з функціональними

обмеженнями             318

Питання і завдання для самостійної роботи          332

Література       332

РОЗДІЛ 7. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

ПО ПОДОЛАННЮ РІЗНИХ ФОРМ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ     334

§ 1. Важковиховуваність як передумова виникнення

відхилень у поведінці підлітків         334

Питання і завдання для самостійної роботи          346

Література       346

§ 2. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма

соціальної дезадаптації          347

Питання і завдання для самостійної роботи          356

Література       356

§ 3. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі . . . 357

Питання і завдання для самостійної роботи          361

Література       362

§ 4. Особливості педагогічної профілактики адиктивної

поведінки підлітків    362

Питання і завдання для самостійної роботи          374

Література       374

§ 5. Проблеми соціально-педагогічної роботи з „дітьми вулиці” . 375

Питання і завдання для самостійної роботи          387

Література       387

§ 6. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми

та молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі             388

Питання і завдання для самостійної роботи          401

Літератури      401Зміст

Розділ 8. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ             403

§ 1. Теоретичні засади технологізації соціальнопедагогічної роботи      403

Питання і завдання для самостійної роботи          411

§ 2. Характеристика окремих технологічних напрямків

соціально-педагогічної роботи        411

Питання і завдання для самостійної роботи          415

Література       416

§ 3. Соціальний педагог як організатор соціального

патронажу клієнтів    416

Питання і завдання для самостійної роботи          426

Література       426

§ 4. Надання соціальних послуг клієнтам – основне

професійне завдання фахівця           426

Питання і завдання для самостійної роботи          436

Література       437

§ 5. Оцінка ефективності соціальних послуг різним

категоріям населення            437

Питання і завдання для самостійної роботи          444

Література       444

РОЗДІЛ 9. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА

ПІДТРИМКА МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ           445

§ 1. Громадські, дитячі та молодіжні об'єднання як

інститут соціалізації і соціального виховання

підростаючого покоління     445

Питання і завдання для самостійної роботи          456

Література       456

§ 2. Виховні можливості громадських об'єднань

у формуванні соціальної активності підлітків         457

Питання і завдання для самостійної роботи          464

Література       465

§ 3. Роль соціального педагога в організації молодіжного дозвілля . . 465

Питання і завдання для самостійної роботи          471

Література       472

§ 4. Теоретичні засади формування здорового способу життя . . . 472

Питання і завдання для самостійної роботи          481

Література       481