Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

1.         Здоровье-21: Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ: Введение // Европейская серия по достижению здоровья для всех. – 1998. № 5. – Копенгаген.: ВОЗ (ЕРБ).

2.         Моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового способу життя/ Балакірєва О. М., Яременко О. О., Левін Р. Я. та ін. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. – Кн. 11.

3.         Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку нави-чок через систему шкільної освіти: оцінка ситуації / Балакірє-ва О. М. (кер. авт. кол.), Ващенко Л. С., Сакович О. Т. та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004.

4.         Освітні програми формування здорового способу життя молоді. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. – Кн.. 5.

5.         Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя дітей та моло-ді / Яременко О. О. (кер. авт. кол.), Балакірєва О. М., Бєлєнь-ка Г. В. та ін. – К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005.

7.         Технологія проведення тренінгів з формування здорового спо-собу життя молоді / Бевз Г. М., Главник О. П. – К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005.Фізична культура як неодмінна складова формування здорово-го способу життя молоді/ Яременко О. О. (кер. авт. кол.), Дубо-гай О. Д., Левін Р. Я., Буцька Л. В.. – К.: Український ін-т соці-альних досліджень, 2005. – Кн. 6.

8.         Формування здорового способу життя молоді в Україні: наці-ональна модель „Молодь за здоров’я” / Шатц П., Яременко О., Балакірєва О. та ін. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005.

9.         Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2002 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003.

Формування здорового способу життя молоді: Навч.-метод. по-сіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Бон-дар Т. В., Карпенко О. Г., Дикова-Фаворська Д. М. та ін. – К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005.