Питання і завдання для самостійної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

1.         Розробити комплекс патронажних дій стосовно об’єкту патро-нажу (за власним вибором).

2.         Скласти порівняльну таблицю діяльності елементів системи со-ціального патронажу у вирішенні гострої життєвої ситуації сім’ї.

4.         Проаналізувати повноваження обраного вами об’єкту сис-теми соціального патронажу на кожному з етапів соціально-педагогічного патронажу.Розробити тематику занять з соціально-педагогічного патрона-жу сім’ї групи ризику.

5.         Розробити текст вступної бесіди з обраним потенційним клієн-том соціально-педагогічного патронажу.