Питання і завдання для самостійної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

1.         Визначити критерії ефективності реалізації соціально-педагогічних технологій.

2.         Визначити пріоритетні групи клієнтів для кожного технологіч-ного напрямку.

3.         Визначити переваги форм соціальної вуличної роботи.

4.         Здійснити аналіз профілактичних програм центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (оформити у вигляді анотацій).

5.         Розробити зміст пам’ятки для волонтера – члена бригади вулич-ної соціальної роботи.

6.         Розробити зміст та структуру профілактичної програми по ро-боті з певною групою клієнтів (робота в підгрупах).

7.         Розробка проекту проведення вуличної соціальної акції (робота в парах). Захист проектів.

8.         Захист програми соціального супроводу клієнта (робота в під-групах).