Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

1.         Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмеженими функціональними можливостями: Методичні ре-комендації // За ред. А. Й. Капської. – К: НПУ ім. М. П. Драго-манова, 2001.

2.         Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціо-нальними обмеженнями: Навч.-метод. посіб. для соц. працівн. і соц. педагог. //3а ред. А. Й. Капської -К.:ДЦССМ, 2003.

3.         Зайнятість молоді з функціональними обмеженнями / Яременко О., Бондарчук К., Комарова Н. та ін. – Державний інститут про-блем сім'ї та молоді, 2003.

4.         Кротюк, Мистецтво як засіб психотерапії дітей та молоді з особливими потребами / Упорядн.: В. Певна, Н. Циганов. – Л.: ЛОЦ ССМ, 2001.

5.         Мостіпан О. Державна політика щодо інвалідів і перспектива та пріоритети // Соціальлний захист. – 2002. – № 11.

6.         На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами / Борщевська Л. В., Зіброва А. В., Іванова І. Б. – К, 1999.

7.         Про становище інвалідів в Україні та основи державної політи-ки щодо вирішення проблем громадян з особливими потребами: Державна доповідь.– К., 2002. – (Міністерство праці та соціаль-ної політики України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство освіти і науки України та ін).

Социальная работа с инвалидами: Настольная книга для роди-телей / Под ред. Е. И. Холостовой. – М.: Институт социальной работы, 1998.Розділ 6. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю

9.         Соціальна адаптація дітей та молоді з вадами розвитку: Звіт про НДР / Державний ін-т проблем сім'ї та молоді; Державний центр соціальних служб для молоді. – К., 2002.

10.       Соціальна реабілітація дітей та молоді з особливими потребами: Інформац.-метод. збірн. – О.: ООЦССМ, 2001.

11.       Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю / За ред. С. Толстоухової, І. Пінчук. – К: УДЦССМ, 2000.

12.       Щербакова К. В. Петрочко Ж. В. Реабілітація дітей з функціо-нальними обмеженнями засобами мистецтва: Навч. посіб. – К.: ДЦСМ – ЕПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002.

13.       Що треба знати молоді з особливими потребами / За ред. Л. Се-ліванової. – Х.: ХОЦССМ, 2000.

14.       Шевцов А. Г. Методичні основи організації соціальної реабіліта-ції дітей з вадами здоров’я: Монографія. – К.: НТІ «Інститут со-ціальної політики», 2004.

15.       Войтенко В. П., Кошель Н. М. Інвалідність в Україні: демографічні студії. – К. : Науковий світ, 2008. – 197 с. — Бібліогр.: С. 192–194.

16.       Журов В. В. Психолого-педагогічна профілактика релігійно-сектанської психічної інтоксикації інвалідів. – Ч., 2003.

17.       Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»: За станом на 3 лютого 2006 року / Верховна Рада України. – К.: Парла-ментське видавництво, 2006.

18.       Кравченко Р. І. Соціальна реабілітація інвалідів з розумовою від-сталістю: соціально-побутовий патронаж: Навч.-метод. посіб. / Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю»; Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною не-достатністю «Джерела». – К.: Март, 2007.

19.       Ляшенко В. І. Формування життєвої компетентності дітей-інвалідів у центрах ранньої соціальної реабілітації: Дис... канд. пед. наук: 13.00.05. – Херсон, 2004. – 277 с. – Бібліогр.: С. 211–236.

20.       Молчан О. І. Соціально-культурна реабілітація інвалідів юнаць-кого віку в умовах дозвілля: Дис... канд. пед. наук: 13.00.06. – К., 2003. – 202 с. – Бібліогр.: С. 162–180.

Система центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в Україні: Довідник / Інститут соціальної політики / А. Г. Шевцов (уклад.). – К. : НТІ «Інститут соціальної політики», 2003.