Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання до курсу : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання до курсу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

1.         У чому полягає сутність ЗЕД?

2.         Які функції виконує система ЗЕД в економіці країни?

3.         Які принципи ЗЕД діють на міжнародному та національному рівнях?

4.         Які основні суб’єкти та види ЗЕД?

5.         У чому полягає право суб’єктів господарювання на здійснення ЗЕД?

6.         Які правові режими запроваджуються для іноземних суб’єктів господарювання?

7.         Хто здійснює управління ЗЕД на рівні країни?

8.         Хто здійснює управління ЗЕД на рівні регіону?

9.         Які функції виконують торгово-промислові палати?

 

10.       Які функції у сфері ЗЕД виконують об’єднання роботодавців?

11.       Що розуміють під митно-тарифним регулюванням?

12.       Які існують види мита та економічні наслідки їх введення?

13.       Що розуміють під нетарифним регулюванням?

14.       Які інструменти нетарифного регулювання?

15.       У чому сутність валютного регулювання?

16.       Що являє собою Класифікатор валют?

17.       Як встановлюється офіційний курс гривні?

18.       Як здійснюється ліцензування валютних операцій?

19.       У чому сутність торгівлі іноземною валютою?

20.       У чому сутність валютного контролю?

21.       Який діє порядок організації розрахунків в іноземній валюті?

22.       Хто захищає права українських суб’ктів ЗЕД за межами України?

23.       Які застосовуються заходи у відповідь на дискримінаційні та недружні дії іно-земних держав, економічних угруповань?

24.       Які застосовуються заходи проти недобросовісної конкуренції?

25.       Які застосовуються заходи проти зростаючого імпорту?

26.       У чому полягає мотивація ЗЕД підприємства?

27.       Які фактори впливають на розвиток ЗЕД українських підприємств?

28.       Що обмежує діяльність вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках?

29.       У чому сутність режиму сприяння ЗЕД?

30.       Як можна класифікувати підприємства?

31.       Які зовнішні та внутрішні фактори впливають на організаційно-функціональну структуру підприємства?

 

32.       Як організаційно-функціональна структура ЗЕД підприємства впливає на ви-бір метода проведення експортно-імпортних операцій?

33.       У чому сутність торговельно-посередницьких операцій?

34.       Як вирішується проблема вибору торговельно-посередницької фірми?

35.       Що необхідно зробити підприємцю для здійснення ЗЕД?

36.       Які особливості запровадження режиму ліцензування експортно-імпортних операцій?

37.       У чому полягає відповідальність підприємств за порушення у сфері ЗЕД?

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

38.       На чому грунтується існування зовнішньоторговельної та виробничо-інве сти-ційної моделей ЗЕД підприємства?

39.       У чому специфіка експортно-імпортних операцій?

40.       Які характерні риси зовнішньої торгівлі товарами?

41.       У чому сутність зустрічної торгівлі?

42.       Які характерні риси зовнішньої торгівлі послугами?

43.       Чим характеризується зовнішня торгівля продукцією інтелектуальної праці?

44.       Які особливості зовнішньої торгівлі ліцензіями?

45.       У чому сутність зовнішньої торгівлі інжиніринговими послугами?

46.       Які характерні риси міжнародного лізингу?

47.       У чому специфіка міжнародного виробничого кооперування?

48.       Яку роль відіграють спільні підприємства, їх характерні риси?

49.       Які основні ознаки та функції зовнішньоекономічного договору?

50.       Які принципи міжнародних комерційних контрактів?

51.       Яка структура зовнішньоекономічного контракту?

52.       Які особливості етапу «Підготовка до укладання контракту»?

53.       Які особливості етапу «Укладання контракту»?

54.       Які особливості етапу «Виконання контракту»?

55.       Який порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів.

56.       Що розуміють під ефективністю зовнішньоекономічної операції?

57.       Які принципи розрахунку показників ефективності зовнішньоекономічної операції?

58.       Як оцінюється виконання зобов’язань з експортних та імпортних операцій?

59.       Як розраховується валютна ефективність експорту та імпорту?

60.       Як розраховується економічна ефективність зовнішньоекономічних угод?

61.       У чому сутність митного контролю?

62.       Які використовують методи для визначення митної вартості товарів?

63.       У чому сутність правил визначення країни походження товарів?

64.       Які товари вважаються повністю виробленими у країні?

65.       Що розуміють під критерієм достатньої переробки?

66.       У чому сутність процедури митного оформлення?

67.       Які етапи включає основне митне оформлення?

68.       Які існують види митного режиму?

69.       Які особливості ватажної митної декларації?

70.       У чому сутність міжнародних перевезень?

71.       Яка специфіка та види правового регулювання міжнародних перевезень?

72.       Які особливості ліцензування при здійсненні міжнародних перевезень?

73.       Які фактори впливають на вибір транспорту?

74.       Які особливості міжнародних морських перевезень?

75.       Які особливості міжнародних залізничних перевезень?

76.       Які особливості міжнародних автомобільних перевезень?

77.       Які особливості повітряних перевезень?

78.       Які послуги надаються транспортно-експедиторськими підприємствами?

79.       У чому сутність та особливості розрахунків у ЗЕД підприємства?

80.       Який порядок здійснення розрахунків за допомогою інкасо?

81.       Який порядок здійснення розрахунків за допомогою акредитиву?

Підсумок

82.       У чому сутність банківського переказу?

83.       У чому особливості авансових платежів?

84.       Що являє собою платіж на відкритий рахунок?

85.       Який механізм розрахунків з використанням чеків та векселів?

86.       Як здійснюється платіж пластиковими картками?

87.       Які основні елементи валютно-фінансових умов зовнішньоторговельних угод?

88.       У чому різниця між контрактними та індикативними цінами?

89.       Які існують способи фіксації контрактних цін?

90.       Які існують види цінових знижок та валютно-цінових застережень?

91.       Чим характеризуються валютно-фінансові умови бартерних, ліцензійних, під-рядних контрактів, контрактів на переробку давальницької сировини, на поставку комп-лектного обладнання?

92.       Які особливості валютно-фінансових умов при здійсненні операцій, що мають ознаки кредитування?

93.       У чому полягає специфіка страхування у ЗЕД?

94.       Як класифікуються страхові ризики ЗЕД?

95.       У чому переваги страхування у ЗЕД?

96.       У чому полягають відмінності організації страхування при зовнішньоторговель-ній та виробничо-інвестиційній моделях ЗЕД?

97.       Що таке «страхування карго» і яку роль воно виконує у ЗЕД?

98.       Як здійснюється страхування відповідальності перевізників?

99.       Як функціонує страхування міжнародного туризму?

 

100.     У чому пролягає специфіка організації страхування іноземних інвестицій від політичних ризиків?

101.     Які особливості механізму перестрахування?

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс