Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Організація міжнародних перевезень : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

10.2. Організація міжнародних перевезень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Міжнародні перевезення в Україні регулюються під керівництвом Міністерства транспорту України (далі - Мінтранс) в особі Державного

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

департаменту авіаційного транспорту України, Державного департа-менту морського і річкового транспорту України, Державної адміні-страції залізничного транспорту України, Державного департаменту автомобільного транспорту України. Мінтранс, зокрема, сприяє розви-ткові зовнішньоекономічних зв’язків, за дорученням Уряду представ-ляє інтереси транспортно-дорожнього комплексу в міжнародних орга-нізаціях, укладає в установленому порядку міжнародні договори про розвиток міжнародного сполучення транспортно-дорожнього комп-лексу, погоджує з відповідними органами інших держав квоти міжна-родних перевезень пасажирів і вантажів; забезпечує здійснення у ви-падках, передбачених законодавством України, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.

Міжнародними договорами та національними законодавствами багатьох держав передбачено, що для здійснення міжнародних пе-ревезень перевізник повинен отримати від уповноваженого органу спеціальний дозвіл (ліцензію). Таку вимогу містить і українське за-конодавство, де вказується, що міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомо-більним видами транспорту здійснюються за наявності ліцензії, ви-даної уповноваженим органом.