Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Визначення країни походження товару : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

9.3. Визначення країни походження товару


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Для митного оформлення експортно-імпортних операцій важли-вим кроком є також визначення країни походження товару [15, гл. 49].

Країна походження товару визначається з метою застосування тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару на митну територію України та вивезення товару з цієї території, а та-кож забезпечення обліку товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.

Сучасні національні системи визначення походження товару різ-ні, але загалом вони ґрунтуються на двох головних принципах:

1)         принцип доданої вартості у виробництві або подальшому об-робленні. Продукція вважається виробленою в тій країні, в якій було додано визначений відсоток (40, 50, 60%) її вартості;

2)         за цим принципом походження визначається на основі змін у тарифній класифікації. Країни — члени СОТ використовують Гар-монізовану систему (ГС) опису та кодування товарів. Система скла-дається з 97 розділів, у кожному з яких товари розписані відповідно до ступеня оброблення, починаючи із сировини, через напівфабрика-ти і до готової продукції. При використанні цієї системи класифікації визначається, що продукція походить з країни, в якій в результаті об-роблення змінюється його тарифна класифікація.

В Україні визначення країни походження здійснюється на основі перелічених вище принципів, а порядок цього визначення встанов-лює Кабінет Міністрів України.

Країною походження вважається країна, в якій товар був повніс-тю вироблений або підданий достатньому переробленню.

При цьому під країною походження товару можуть розумітися група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необ-хідність виділити їх, щоб визначити походження товару.