Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 9. Митне оформлення товарів 9.1. Сутність митного контролю : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Тема 9. Митне оформлення товарів 9.1. Сутність митного контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Усі експортовані, імпортовані товари та інші предмети переміщу-ються через митний кордон України під митним контролем.

Митний контроль — це сукупність заходів, що здійснюються мит-ними органами з метою забезпечення додержання норм українських нормативно-правових актів з питань митної справи, а також міжна-родних договорів України [15].

Митний контроль здійснюється посадовими особами митних ор-ганів шляхом:

—        перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;

—        митного огляду (огляду та переогляду товарів: транспортних засобів, особистого огляду громадян);

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються че-рез митний кордон України;

усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщують-ся через митний кордон України, а також своєчасності, достовір-ності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які справ-ляються при переміщенні товарів через митний кордон України; огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де містяться товари і транспорт-ні засоби, що підлягають митному контролю, чи проводиться ді-яльність, контроль за якою покладено на митні органи законом (на митному складі товари зберігаються під митним контролем без застосування до них заходів нетарифного регулювання); використання інших форм з питань митної справи (рис. 9.1).

Складові митного контролю

 

Об'єкти митного контролю

Товари, що переміщуються через митний кордон України

Транспортні засоби для переве-зеннячерез митний кордон України товарів та пасажирів

Документи, які необхідні для переміщеннятоварів татранспо-ртних засобів

Валюта

Декларанти:

Суб'єкти МИТНОГО контролю

Фізичні особи, що переміщують товари через митний кордон Укра-їни

 

162

Юридичні особи, учасники ЗЕД

Митні брокери (посередники)

Особи які сприяють проведенню експертиз тадосліджуванню това-рів

Посадові особи митних органів України

Рис. 9.1. Складові митного контролю

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства