Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_191f0d28bc3a3d70557a1b21fdada1c2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Підсумкові тестові завдання до модуля ІІ : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Підсумкові тестові завдання до модуля ІІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

магниевый скраб beletage

1.         Вставте пропущене слово:

             — це самостійний суб’єкт господарської діяльності, який

виготовляє продукцію, виконує роботу або надає послуги з метою задоволення потреб суспільства та одержання прибутку.

2.         Вставте пропущене слово:

             — режим, який передбачає, що під час проведення зовнішньоекономічних операцій до українських підприємств не застосовуються заходи нетарифного регулювання, а також встановлюється спрощення порядок митного оформлення.

3.         Вставте пропущене слово:

             — це юридичні особи, що сприяють обміну товарів і незалежні від виробників і споживачів, поєднують продавців і покупців.

4.         У разі прямого методу міжнародної торгівлі:

а)         здійснюється комерційна діяльність, яка пов’язана з купівлею-продажем товарів, які мають матеріально-речовинну форму;

б)         товар постачається безпосередньо кінцевому споживачу, а закуповується безпосередньо у виробника на основі договору купівлі – продажу;

в)         товар вивозиться за кордон з метою передавання їх у власність іноземного

контрагента.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

5.         Непряма торгівля — це:

а)         торгівля між транснаціональними корпораціями;

б)         торгівля через посередників;

в)         електронна торгівля.

6.         До видів посередницьких операцій належать:

а)         операції з перепродажу, комісійні, агентські, брокерські;

б)         операції, які здійснюються на міжнародних товарних біржах, аукціонах, торгах;

в)         операції на оптовому та роздрібному ринках.

7.         Вставте пропущене слово:

             — це посередники, що укладають угоди з третіми особами

від свого імені та за свій рахунок.

8.         Вставте пропущене слово:

             — це посередники, що укладають угоди з третіми особами

від свого імені, але за рахунок довірителя.

9.         Вставте пропущене слово:

             — це посередники, що укладають угоди з третіми особами

від імені та за рахунок довірителя.

10.       Вставте пропущене слово:

             — це посередники, що не мають права укладати угоди з

третіми особами.

11.       Торговельно-посередницькі фірми залежно від видів посередницьких операцій бувають:

а)         торгові доми, експортні фірми, оптові фірми, дистриб’ютори, імпортні фірми,

закордонний збутовий агент;

б)         торгові доми, експортні, імпортні, оптові, роздрібні фірми, комісійні експортні

та імпортні фірми, брокерські фірми;

в)         торгові доми, експортні та імпортні фірми, експортний та імпортний агент, брокерські фірми.

12.       До основних витрат посередника належать: заробітна плата управлінського

персоналу, податки та збори, митні та транспортно-експедиторські витрати, витрати

на охорону довкілля, на утримання будівель, на рекламу:

а)         так;

б)         ні.

13.       Режим ліцензування експортно-імпортних операцій підприємства здійснюється у випадках: погіршення розрахункового балансу країни, досягнення встановленого рівня зовнішньої заборгованості, порушення рівноваги по певних товарах на

внутрішньому ринку країни:

а)         так;

б)         ні.

14.       Запровадження режиму ліцензування експортно-імпортних операцій приймає:

а)         Верховна Рада України;

б)         Кабінет Міністрів України;

в)         Міністерство економіки України;

г)         Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

15.       Спеціальними санкціями у випадку порушень у сфері ЗЕД є такі:

а)         накладання штрафів, застосування режиму ліцензування, проведення антидемпінгових та антисубсидиційних розслідувань, тимчасове зупинення ЗЕД;

б)         фінансові санкції, застосування режиму ліцензування, арбітражне врегулювання спорів, зупинення ЗЕД;

в)         накладання штрафів, застосування режиму ліцензування, тимчасове зупинення ЗЕД.

16.       Експортні операції — це:

а)         діяльність, яка пов’язана із продажем та вивезенням за кордон товарів з метою

передавання їх у власність іноземного контрагента;

б)         комерційна діяльність, яка пов’язана з купівлею-продажем товарів, які мають

матеріально-речовинну форму;

в)         діяльність, яка пов’язана із закупівлею і ввезенням іноземних товарів з метою

наступної реалізації на внутрішньому ринку своєї країни.

17.       Імпортні операції — це:

а)         діяльність, яка пов’язана з продажем та вивезенням за кордон товарів з метою

передавання їх у власність іноземного контрагента;

б)         комерційна діяльність, яка пов’язана з купівлею-продажем товарів, які мають

матеріально-речовинну форму;

в)         діяльність, яка пов’язана із закупівлею і ввезенням іноземних товарів з метою

наступної реалізації на внутрішньому ринку своєї країни.

18.       Договір вважається міжнародним, якщо:

а)         сторони належать до різних країн і їхні фірми розташовані на території однієї

країни;

б)         сторони належать до однієї країни і їхні фірми розташовані на території різних

країн.

19.       Складовими зовнішньоторговельної моделі ЗЕД підприємства є:

б)         торгівля товарами, послугами, продукцією інтелектуальної праці;

в)         торгівля товарами, послугами, ліцензіями, інжиніринг, кооперація, лізинг.

20.       Складовими виробничо-інвестиційної моделі ЗЕД підприємства є:

а)         лізинг, виробниче кооперування, спільні підприємства;

б)         лізинг, інжиніринг, виробниче кооперування, спільні підприємства;

в)         лізинг, інжиніринг, торгівля ліцензіями, спільні підприємства.

21.       Вставте пропущене слово:

             — це виконання, згідно з договором, однією стороною

(виконавцем) за завданням другої сторони (замовника) певних дій або здійснення пев-ної діяльності, що споживаються у процесі їхньої реалізації.

22.       Вставте пропущене слово:

             — свідоцтво, яке видається державною установою винахіднику і засвідчує його монопольне право на використання цього винаходу.

23.       Вставте пропущене слово:

             — дозвіл, який видається власником технології зацікавленій стороні на використання цієї технології упродовж певного часу і за визначену плату.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

24.       Вставте пропущене слово:

             — це комплекс інженерно-консультаційних послуг з використання технологічних та інших науково-технічних розробок.

25.       Вставте пропущене слово:

             — це форма довгострокової операції, яка пов’язана за передачею у використання обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого й нерухомого майна, крім земельних ділянок та інших природних об’єктів.

26.       Оперативний лізинг — це контракт, що укладається на короткий та середній

термін, менший за той, за яким амортизується 90% вартості об’єкта лізингу, а лізингоотримувач має право у будь-який час розірвати договір:

а)         так;

б)         ні.

27.       Фінансовий лізинг — це контракт, що укладається на строк, не менший за

той, за яким амортизується 60% вартості об’єкта лізингу, а по закінченню строку договору об’єкт лізингу переходить у власність лізингоотримувача або викуповується

за залишковою вартістю:

а)         так;

б)         ні.

28.       Вставте пропущене слово:

             — це заснований на міжнародному поділі праці у результаті здійснення договору про спільну діяльність сталий обмін між країнами виробами,

які є елементами кінцевої продукції і виготовляються ними з найбільшою економічною ефективністю.

29.       Вставте пропущене слово:

             — підприємство будь-якої організаційно-правової форми, іноземна інвестиція в статутному фонді якого становить не менше 10%.

30.       Діяльність спільних підприємств грунтується на:

а)         спільному капіталі вітчизняних та іноземних партнерів, спільному розподілі

результатів, спільному праві застосування заходів проти недобросовісної конкуренції,

спільному управлінні;

б)         спільному капіталі вітчизняних та іноземних партнерів, спільному управлінні,

спільному розподілі результатів та ризиків;

в)         спільному капіталі вітчизняних та іноземних партнерів, спільному праві на

здійснення ЗЕД, спільному розподілі результатів, спільному застосуванні режиму

сприяння ЗЕД.

31.       Вставте пропущене слово:

             — це матеріально оформлена угода двох чи більше суб’єктів

ЗЕД та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення взаємних прав та обов’язків у ЗЕД.

32.       Письмова пропозиція однієї із сторін укласти контракт називається:

а)         запитом;

б)         акцептом;

в)         офертою;

г)         контрофертою.

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

33.       Етап укладання контракту включає:

а)         вибір контрагента, установлення контракту з потенційним покупцем, комерційні переговори, підписання контракту;

б)         переддоговірний період, комерційні переговори, парафування тексту контракту, підписання контракту;

в)         переддоговірний період, комерційні переговори, підписання контракту і його

виконання.

34.       У разі підготовки товару до відвантаження виконуються вимоги щодо:

а)         валютних обмежень;

б)         умов транспортування;

в)         кліматичних умов;

г)         специфіки митного режиму країни призначення товару;

ґ) маркуваня товару;

д)         валютного контролю;

е)         страхування відповідальності перевізника.

35.       Контракт купівлі-продажу може бути укладений у:

а)         письмовій, усній, частково письмовій і частково усній формах;

б)         письмовій формі;

в)         частково письмовій і частково усній формах;

г)         усній формі.

36.       Моментом укладання контракту в міжнародній практиці може вважатися:

а)         момент одержання експортером акцепту;

б)         момент відсилання письмового акцепту;

в)         момент підписання контракту;

г)         усі відповідні неправильні;

ґ) усі відповідні правильні.

37.       Контракт укладається:

а)         мовою одного з контрагентів;

б)         однією з мов, відмінною від мови контрагентів;

в)         двома і більше мовами, залежно від кількості контрагентів.

38.       До груп документів, які підтверджують виконання контракту, належать:

а)         торгові, страхові, транспортні, митні документи;

б)         товаросупроводжувальні, митні, складські, фінансові документи;

в)         документи для оформлення виробництва експортного товару, відвантажувальні, фінансові, товаросупроводжувальні документи.

39.       Порядок реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) такий:

а)         для реєстрації контракту обов’язкова наявність товару, не встановлено обмежень щодо обсягу угод, контракт реєструється після його укладення;

б)         для реєстрації контракту не обов’язкова наявність товару, встановлено обмеження щодо обсягу угод, контракт реєструється до його укладення;

в)         для реєстрації контракту не обов’язкова наявність товару, не встановлено обмежень щодо обсягу угод, контракт реєструється після його укладення.

40.       Документом, що підтверджує реєстрацію зовнішньоекономічного договору є:

а) картка реєстрації-обліку договору;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

б)         інформаційна картка договору;

в)         свідоцтво про державну реєстрацію;

г)         документ про оплату послуг за реєстрацію договору.

41.       На рівні підприємства під економічною ефективністю зовнішньоторговельних операцій розуміють:

а)         ступінь збільшення доходу від зовнішньоторговельних операцій;

б)         ступінь економії національної праці, що досягається участю у зовнішньоторговельному обміні;

в)         різниця між валютним виторгом за експортований товар та повними витратами

підприємства на експорт продукції.

42.       Валютна ефективність експорту підприємства визначається як:

а)         відношення валютних надходжень від експорту до витрат на виробництво та

реалізацію продукції у гривневому вираженні;

б)         відношення затрат на придбання експортної продукції до затрат на її виготовлення;

в)         відношення надходжень від експорту у гривневому вираженні до повних витрат на експорт у валютних одиницях.

43.       Інтегральний економічний ефект ЗЕД визначається як:

а)         сума рентабельності по всіх експортних та імпортних угодах;

б)         сума економічної ефективності експорту та імпорту товарів.

Модуль ІІІ

Функціональне забезпечення

зовнішньоекономічної діяльності

підприємства

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_191f0d28bc3a3d70557a1b21fdada1c2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0