План


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

1.         Ефективність зовнішньоекономічних операцій: критерії, систе-ма показників, принципи розрахунку.

2.         Аналіз виконання зобов’язань з експортно-імпортних операцій.

3.         Визначення ефективності ЗЕД підприємства.

Ключові поняття

Економічна ефективність зовнішньоекономічної операції, кри-терій економічної ефективності, валютна ефективність зовнішньое-кономічної операції, ефективність експорту та імпорту, економічний ефект експорту та імпорту, рентабельність експорту, коефіцієнт кре-дитного впливу, інтегральний економічний ефект.

ІЇТ^