Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.2. Оцінювання виконання зобов’язань з експортних та імпортних операцій : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

8.2. Оцінювання виконання зобов’язань з експортних та імпортних операцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Щоб визначити ефективні напрями діяльності підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, потрібен ретельний аналіз її стану. Проведення аналізу експортних та імпортних операцій включає:

—        визначення виконання зобов’язань за вартістю, фізичним об-сягом та ціною експортованих (імпортованих) товарів;

—        визначення виконання зобов’язань за термінами їхніх поста-вок та якістю;

—        установлення факторів і величин їхнього впливу на економіч-ні показники;

—        з’ясування причин недовиконання зобов’язань за тими чи ін-шими позиціями.

Процес проведення аналізу має чотири етапи. На першому етапі аналізується виконання зобов’язань за товарами та товарними гру-пами, на другому — виконання зобов’язань за країнами експорту (ім-порту), на третьому — виконання зобов’язань за країнами ближнього зарубіжжя, на четвертому — узагальнюються результати аналізу.

У ході аналізу виконання зобов’язань за торговими угодами з’ясовується:

—        кількість та загальна сума укладених угод;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

—        кількість і сума виконаних торгових угод;

—        кількість, види і сума прострочених контрактів;

—        причини неповної реалізації угод і порушень термінів поста-вок товарів.

Для аналізу ЗЕД підприємства використовують систему аналі-тичних показників.

Для повнішої характеристики роботи підприємства на зовніш-ньому ринку можна розрахувати такі показники [46, с. 43-45]:

а)         частка сум контрактів, прострочених у звітному періоді (7 ):

 пк

т          К„

1п.к = —JL-100%,     (8.1)

Кв де К — сума контрактів, прострочених протягом року;

П

К — сума контрактів, що підлягають виконанню у звітному періоді;

б)         коефіцієнт виконання зобов’язань за вартістю (К ). Він роз В.З.В

раховується як для окремих товарів, так і для їх сукупності:

к _,:!цФаФ

^взв    77^,     (8.2)

і = \ n п

де IT, та Ол - фактичні ціни і кількість товару /; IT та Q - планові ціни і кількість товару /; п - кількість товарів;

в)         коефіцієнт виконання зобов’язань з експорту товарів за

фізичним обсягом (К):

 В.З.ф

" 0.4 'Цп

Кв.з.ф = -^— ,           (8.3)

ДО-п-Цп

де О^хІД — вартість експорту товару / в звітному періоді перерахо^~ц> ^п

вана за плановими цінами;

Q х Ц - планова вартість експорту товару /; n - кількість товарів;

г)         коефіцієнт виконання зобов’язань з експорту товарів за ціною

(К ):

 в.з.ц

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

n

Кв.з.ц = i=1    ,           (8.4)

■" йф 'Цп

де Q. x Ц. - фактична вартість експорту товару /;

Q x IT - вартість експорту товару / y звітному періоді, пе ре ра*Сп ^п  J

хована за плановими цінами; п - кількість товарів.