Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Залежно вiд виконуваних функцiй зовнiшньоторговельнi доку-менти, що пiдтверджують виконання контракту, можна розподiлити на групи: : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Залежно вiд виконуваних функцiй зовнiшньоторговельнi доку-менти, що пiдтверджують виконання контракту, можна розподiлити на групи:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

магниевый скраб beletage

1.         За забезпеченням виробництва експортного товару.

2.         За пiдготовкою товарiв до вiдвантаження.

3.         Фiнансовi документи (з платiжно-банкiвських операцiй).

4.         Товаросупроводжувальнi документи:

 

4.1.      Комерцiйнi документи.

4.2.      Страховi документи.

4.3.      Транспортнi документи (їх виписує вантажоперевiзник для посвiдчення того, що товар прийнятий ним до перевезення).

 

4.4.      Транспортно-експедиторськi документи (для оформлення операцiй з експедирування, обробки вантажiв, складування, органiзацiї перевезення, надання мiсцевих транспортних засобiв, перевiрки, ста-ну упакування, маркiрування).

4.5.      Митнi документи (для оформлення переходу товарiв через митний кордон):

На виконання зовнiшньоекономiчного договору впливають двi групи умов, якi необхiдно враховувати:

—        умови, на якi партнери угоди не можуть впливати i змiнювати;

—        умови, якi партнери можуть встановлювати i змiнювати.До першої групи умов належать:

—        економiчнi та полiтична ситуацiя в країнi iмпортера;

—        дiючi нацiональнi та мiжнароднi системи регулювання роз ра-хункiв у мiжнароднiй торгiвлi;

—        забезпеченiсть платiжних зобов’язань (фiнансовий стан парт-нера).

До другої групи умов належать:

—        умови постачання (термiни, перiодичнiсть, умови транспорту-вання, страхування тощо);

—        порядок та строки платежу;

—        одержання додаткових гарантiй пiд час здiйснення розрахункiв.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс