Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Проблемно-пошуковi запитання : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Проблемно-пошуковi запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

1.         Що необхiдно враховувати пiдприємцям пiд час вибору моделi ЗЕД пiдприємства?

2.         Яка мотивацiя виробничо-iнвестицiйної моделi?

3.         Якi характернi риси мiжнародного виробничого кооперування?

4.         Якi особливостi державної реєстрацiї СП?

5.         Якi умови впливають на формування статутного капiталу СП?

6.         Якi основнi мiжнароднi правила щодо торгiвлi товарами, послу-гами, продукцiєю iнтелектуальної працi?

7.         Якi основнi правила СОТ щодо торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю?

8.         Якi основнi правила СОТ щодо торгiвлi текстилем i одягом?

9.         Якi Угоди СОТ торкаються питань мiжнародного iнвестування?

10.       У чому сутнiсть Угоди СОТ про пов’язанi з торгiвлею iн ве стицiйнi заходи?

[5§|      Теми доповiдей i рефератiв

1.         Позицiї українських пiдприємств на зовнiшньому ринку товарiв i послуг.

2.         Причини та тенденцiї розвитку мiжнародного виробничого ко-оперування.

3.         Мiсце українських пiдприємств на зовнiшньому ринку технологiй.

4.         Українськi пiдприємства на мiжнародному ринку лiзингових послуг.

5.         Участь українських пiдприємств у мiжнародному виробничому кооперуваннi.

6.         Розвиток спiльного пiдприємництва в Українi.

Лiтература: 11; 14; 40; 44; 47; 49; 54; 57; 60.