Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_52e733f223618e01a3256417f8350be3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Підсумкові тестові завдання до модуля І : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Підсумкові тестові завдання до модуля І


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

магниевый скраб beletage

1. Зовнішньоекономічна діяльність України здійснюється відповідно до принципів:

а)         верховенство закону, юридична рівність, об’єктивність, суверенітет народів;

б)         створення сприятливих умов для промислового співробітництва, лібералізація

транспортних послуг, верховенство закону, захист прав суб’єктів ЗЕД;

в)         свобода ЗЕД, взаємна та справедлива вигода, верховенство закону, суве ренітет,

мирне регулювання спорів, відкриття споживчих ринків;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

г) свобода ЗЕД, юридична рівність, захист інтересів суб’єктів ЗЕД, неприпусти-мість демпінгу.

2.         Юридичні особи мають право здійснювати ЗЕД з моменту:

а)         набуття ними статусу юридичної особи;

б)         передбачення в установчих документах права здійснення ЗЕД;

в)         набуття дієздатності.

3.         Вставте пропущене слово:

             — умова, яка закріплена в міжнародних торгових угодах, що передбачає

надання країнам, які домовляються, одна одній усіх прав, переваг і пільг, якими користу-ються і/або буде користуватися інша третя держава.

4.         Вставте пропущене слово:

             — режим, економічних відносин між державами, при якому одна держава надає іноземним фізичним та юридичним особам режим не менш сприятливий, ніж

режим для своїх юридичних та фізичних осіб.

5.         Основні суб’єкти ЗЕД:

а)         резиденти та нерезиденти;

б)         об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними

особами згідно з законами України, але які мають постійне місце знаходження в Україні;

юридичні особи України, які знаходяться на її території; фізичні особи громадя ни України,

іноземні громадяни, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

в)         резиденти, нерезиденти, структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності,

які не є юридичними особами згідно з законами України, але мають постійне місце знаходження в Україні.

6.         Управління ЗЕД здійснюється:

а)         Україною як державою в особі її органів, торговельними палатами, валютними,

товарними, фондовими біржами, організаціями підприємців, су б’єктами ЗЕД;

б)         державними органами у межах їх компетенції, недержавними органами управління економікою, що діють на підставі їх статутних документів;

в)         органами управління ЗЕД на рівні країни, органами управління ЗЕД на рівні

регі ону, суб’єктами ЗЕД на підставі відповідних координаційних угод, що укладаються між ними.

7.         Вставте пропущене слово:

             — це недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка об’єднує

юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об’єднання.

8.         Вставте пропущене слово:

             — це громадська неприбуткова організація, яка об’єднує роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту

їх прав та інтересів.

9.         Вставте пропущене слово:

             — державний орган, який затверджує головні напрями зовнішньоекономічної політики України, приймає закони, що стосуються ЗЕД, укладає міжнародні договори.

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

10.       Вставте пропущене слово:

             — державний орган, який вживає заходів до здійснення зовнішньоекономічної політики України, здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів по регулюванню ЗЕД, координує роботу торговельних представництв

України в іноземних державах.

11.       Вставте пропущене слово:

             — державний орган, який забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб’єктами ЗЕД виходу на зовнішній ринок,

координацію їх ЗЕД, здійснює заходи нетарифного регулювання.

12.       Вставте пропущене слово:

             — державний орган, який забезпечує економічну безпеку, бореться з

контрабандою, порушенням податкового законодавства, здійснює митне регулювання торговельно-економічних відносин.

13.       Вставте пропущене слово:

             — державний орган, який здійснює оперативне державне регулювання

ЗЕД, проводить антидемпінгові, антисубсидиційні, спеціальні розслідування.

14.       До тарифних інструментів торгової політики належать:

а)         мита, ліцензування, субсидії;

б)         мита, квотування, «добровільні» обмеження експорту;

в)         мита.

15.       До прихованих методів торгової політики належать:

а)         торгові угоди, технічні бар’єри, правові режими;

б)         субсидії, демпінг, експортне кредитування;

в)         технічні бар’єри, податки і збори, державні закупки, вимоги про вміст місцевих

компонентів.

16.       До фінансових методів торгової політики належать:

а)         демпінг, експортне кредитування, субсидії;

б)         субсидії, кредитування, ліцензування;

в)         субсидії, валютно-фінансові угоди, митні пільги.

17.       До кількісних методів торговельної політики належать:

а)         квотування, ліцензування, «добровільні» обмеження експорту;

б)         субсидії, експортне кредитування, демпінг;

в)         субсидії, ліцензування, правові режими.

18.       За способом стягнення мита бувають:

а)         специфічні, постійні, змінні;

б)         адвалерні, специфічні, комбіновані;

в)         адвалерні, специфічні, автономні.

19.       За об’єктом обкладання мита бувають:

а)         ввізні, вивізні, антидемпінгові;

б)         постійні, змінні, автономні;

в)         імпортні, експортні.

20.       За характером мита бувають:

а) сезонні, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

б)         специфічні, адвалерні, комбіновані;

в)         імпортні, експортні, транзитні.

21.       За походженням мита бувають:

а)         автономні, договірні, преференційні;

б)         сезонні, антидемпінгові, компенсаційні;

в)         ввізні, вивізні, транзитні.

22.       Тарифні ставки за типом бувають:

а)         сезонні, антидемпінгові, компенсаційні;

б)         постійні, змінні;

в)         специфічні, спеціальні.

23.       Мито — це:

а)         продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від витрат виробництва;

б)         оподаткування товарів за ступенем зростання їхнього оброблення;

в)         оплата за товар, який перетинає митний кордон.

24.       Специфічні митні тарифи — це:

а)         мита, які нараховуються у встановленому розмірі на одиницю продукції;

б)         мита, які нараховуються у встановленому розмірі на одиницю вартості продукції;

в)         мита, які стягуються з певних товарів державного споживання.

25.       Введення країною ввізного мита:

а)         погіршує добробут споживачів цієї країни;

б)         приносить додатковий виграш вітчизняним виробникам імпортозамінної продукції;

в)         приносить додатковий доход державі;

г)         усі наведені відповіді правильні;

д)         усі наведені відповіді правильні, крім «в».

26.       Компенсаційне мито — це:

а)         спеціальне мито, спрямоване на компенсацію втрат національних імпортерів;

б)         захід у відповідь на демпінг;

в)         спеціальна субсидія експортерів внаслідок його додаткових витрат проникнення на зовнішні ринки.

27.       Види демпінгу:

а)         спорадичний, постійний, навмисний;

б)         спорадичний, локальний, навмисний;

в)         локальний, зворотний, навмисний.

28.       Адвалерні мита — це:

а)         мита, які вводяться на підставі односторонніх рішень органів державної влади

країн;

б)         мита, які накладаються на експортні товари в разі випуску їх за межі держави;

в)         мита, які нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів.

29.       Вивізне мито — це:

а)         мита, які накладаються на експортні товари в разі випуску їх за межі митної

території держави;

б)         мита, які накладаються на імпортні товари;

в)         мита, які вводяться на основі домовленості між країнами.

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

30.       Ввізне мито — це:

а)         мита, які вводяться на основі односторонніх рішень органів державної влади

країн;

б)         мита, які накладаються на експортні товари в разі випуску їх за межі митної

території держави;

в)         мито, яке нараховується на імпортні товари в разі випуску їх для вільного обігу

на внутрішньому ринку країни.

31.       Антидемпінгові мита — це:

а)         мита, які накладаються на імпорт тих товарів, при виробництві яких використовувалися субсидії, якщо їх імпорт завдає шкоди національним виробникам цих товарів;

б)         мита, які застосовуються у випадку ввезення на території країни товарів за ціною, істотно нижчою за їх конкурентну ціну в країні експорту, якщо таке ввезення завдає шкоди вітчизняним виробникам подібних товарів;

в)         мита, які застосовуються у випадку ввезення товарів із спеціальних митних зон.

32.       Квота — це:

а)         індекс, який показує частку тарифних позицій, покритих нетарифними обмеженнями;

б)         адміністративна форма нетарифного державного регулювання;в) кількісний

захід обмеження експорту або імпорту товарів, який визначається кількістю або сумою

на певний проміжок часу.

33.       Квоти бувають:

а)         індивідуальні, глобальні, експортні, імпортні;

б)         експортні, імпортні, спеціальні, специфічні;

в)         експортні, імпортні, комбіновані, специфічні.

34.       Глобальна квота, встановлюється на експорт або імпорт певного товару на

певний період часу і не залежить від того, з якої країни він імпортується або в яку

країну він експортується:

а)         так;

б)         ні.

35.       Який з інструментів торгової політики не створює суттєвих перешкод для

вільної торгівлі:

а)         ліцензії на ввіз та вивіз товару;

б)         мито на імпорт;

в)         «добровільні» обмеження експорту;

г)         усі відповіді правильні;

д)         усі відповіді неправильні.

36.       Найпоширеніший інструмент сучасного регулювання міжнародної торгівлі

для найбільш розвинутих країн світу — це:

а)         демпінг;

б)         ввізне (вивізне) мито;

в)         приховані форми торговельних обмежень;

г)         торговельні війни.

37.       За правилами СОТ експортні субсидії:

а) дозволені;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

б)         недозволені;

в)         заборонені, але можуть використовуватися за згодою з торговим партнером.

38.       «Добровільне» обмеження експорту передбачає:

а)         введення експортного мита експортером;

б)         квотування експорту експортером;

в)         квотування експорту імпортером.

39.       Демпінг – це:

а)         плата за товар, який перетинає митний кордон;

б)         державна політика захисту внутрішнього ринку за допомогою використання

тарифних інструментів;

в)         експорт товарів за цінами нижчими від собівартості цих товарів.

40.       Вставте пропущене слово:

             — дозволи, які видають державні органи на експорт або імпорт товарів у встановлених кількостях за певний проміжок часу.

41.       Ліцензії бувають:

а)         індивідуальні, глобальні, експортні, імпортні;

б)         разові, генеральні, глобальні, автоматичні;

в)         автоматичні, комбіновані, конвенційні, номінальні.

42.       Вставте пропущене слово:

             — грошова виплата, яка направлена на підтримку національних виробників і непряму дискримінацію імпорту.

43.       Субсидії бувають:

а)         прямі, непрямі, внутрішні, зовнішні;

б)         внутрішні, зовнішні, номінальні, ефективні;

в)         експортні, прямі, глобальні, автономні;

г)         транзитні, внутрішні, експортні, глобальні.

44.       Під валютним регулюванням потрібно розуміти:

а)         регламентацію державного режиму здійснення міжнародних розрахунків, порядку проведення валютних операцій;

б)         діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків;

в)         діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків, порядку здійснення операцій з валютними та бартерними операціями.

45.       В основі валютного регулювання України лежить:

а)         принцип обмеження використання іноземної валюти в господарському обігу держави;

б)         принцип валютного обігу іноземної валюти на території України;

в)         принцип невтручання держави у регулювання валютних відносин.

46.       Вставте пропущене слово:

             — це юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що

не мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням за межами України, які ство-рені й діють відповідно законодавства іноземної держави.

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

47.       До учасників валютного регулювання відносять:

а)         НБУ, уповноважені банки, уповноважені фінансові установи;

б)         НБУ, уповноважені банки, уповноважені фінансові установи, Держ авну податкову адміністрацію;

в)         НБУ, уповноважені банки, Державну податкову адміністрацію, Міні стерство фінансів.

48.       До валютних цінностей належать:

а)         українська валюта, іноземна валюта, кредитні документи, банківські метали;

б)         українська валюта, іноземна валюта, кредитні та платіжні документи в іноземній валюті, банківські метали;

в)         українська валюта, іноземна валюта, платіжні документи, виражені в іноземній

валюті та у валюті України.

49.       Вставте пропущене слово:

             — це процедури, які пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з ввезенням в Україну та вивезення за її межі валютних цінностей.

50.       Вставте пропущене слово:

             — це здатність валюти певної країни вільно обмінюватися на валюти

інших країн та міжнародні платіжні засоби за чинним курсом.

51.       Вставте пропущене слово:

             — право резидентів здійснювати операції з активами в іноземній валюті всередині країни.

52.       Вставте пропущене слово:

             — право резидентів здійснювати операції з іноземною валютою з нерезидентами.

53.       Вставте пропущене слово:

             — це вільний обмін національної валюти на іноземну для всіх категорій власників у будь-якій формі і для всіх операцій без обмежень суми.

54.       Вставте пропущене слово:

             — обмін національної валюти на іноземну дозволяється тільки для

певних власників або для певних видів операцій.

55.       Офіційний курс гривні для вільно конвертованих валют встановлюється:

а)         один раз на місяць;

б)         щоденно;

в)         один раз на місяць повторно;

г)         два рази на місяць.

56.       Офіційний курс гривні для частково конвертованих валют установлюється:

а)         один раз на місяць;

б)         щоденно;

в)         два рази на місяць;

г)         один раз на місяць повторно.

57.       Валютні операції здійснюються на основі ліцензій:

а)         спеціальної та генеральної;

б)         компенсаційної та індивідуальної;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

в)         генеральної та індивідуальної;

г)         індивідуальної та відкритої;

ґ) генеральної та антидемпінгової.

58.       Операції на МВРУ здійснюють суб’єкти цього ринку, до яких належать:

а)         НБУ, уповноважені банки, Міністерство фінансів;

б)         НБУ, уповноважені банки, уповноважені фінансові установи;

в)         НБУ, уповноважені банки, уповноважені фінансові установи, установи, які

отримали ліцензію НБУ, Державна податкова адміністрація.

59.       Суб’єкти МВРУ купують іноземну валюту:

а)         для власних потреб, за дорученням клієнтів (резидентів та нерезидентів);

б)         за дорученням резидентів, нерезидентів, Міністерства фінансів;

в)         для власних потреб, за дорученням валютних брокерів, Міністерства фінансів.

60.       Іноземну валюту на МВРУ купують: резиденти, страховики, постій ні представництва нерезидентів, фізичні особи-резиденти та нерезиденти, бан ки-нерезиденти,

уповноважені банки-члени міжнародних платіжних систем, уповноважені банки та фінансові установи, Державне казначейство України:

а)         так;

б)         ні.

61.       Вставте пропущене слово:

             — це комплекс адміністративних заходів, які спрямовані на стримування вивезення і стимулювання повернення валютних коштів у країну.

62.       У розрахунках між резидентами і нерезидентами у межах торговельного

обороту використовується як засіб платежу:

а)         іноземна валюта та національна валюта за умови одержання генеральної ліцензії НБУ;

б)         тільки іноземна валюта;

в)         тільки національна валюта;

г)         іноземна валюта та національна валюта за умови одержання індивідуальної ліцензії НБУ.

63.       Підставою для переказування банками коштів у національний та іноземний валюті на рахунок нерезидентів за договорами є такі документи, що надаються резидентом: договір з нерезидентом, документи, які свідчать про фактично надані послуги чи

виконані роботи, індивідуальна ліцензія НБУ на переказування валютних цінностей:

а)         так;

б)         ні.

64.       Для захисту прав українських суб’єктів ЗЕД у випадку дискримінаційних та

недружніх дій іноземних держав застосовуються такі заходи:

а) застосування ембарго, позбавлення РНС, запровадження режиму ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій, індикативних цін;б) застосування ан-тидемпінгових, антисубсидиційних розслідувань, позбавлен ня РНС, запроваджен-ня режиму ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій;

в)         застосування ембарго, позбавлення РНС, запровадження режиму ліцензування,

обмеження строку дії дозволів на імпорт, установлення спеціального мита щодо імпорту.

65.       Недобросовісна конкуренція — це:

а) застосування повного або часткового ембарго, встановлення квот;

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

б)         застосування повного або часткового ембарго, спеціального мита;

в)         здійснення демпінгового імпорту та субсидованого імпорту;

г)         здійснення демпінгового та субсидованого імпорту, установлення спеціального мита.

66. Вставте пропущене слово:

             — це здійснення імпорту в обсягах та за умов, що заподіюють значну

шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди українським виробникам від-повідних товарів.

Модуль ІІ

Підприємство як головний суб’єкт

зовнішньоекономічної діяльностіWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_52e733f223618e01a3256417f8350be3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0