Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Укрупнена схема проведення спеціального розслідування така: : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Укрупнена схема проведення спеціального розслідування така:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

1.         Національний товаровиробник, Служба або відповідний орган виконавчої влади в Україні подають у Міністерство заяву щодо зрос-тання обсягів імпорту в Україну.

2.         Міністерство подає інформацію та (або) заяву Кабінету Мі-ністрів та Комісії.

3.         Комісія розглядає заяву. Якщо доказів зростання імпорту в Україну достатньо, то Комісія приймає рішення про порушення спе-ціального розслідування і доручає Міністерству його провести.

1 Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну від 22.12.1998 № 332-ХІV».

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

4.         Міністерство розпочинає розслідування. Воно збирає необхід-ну інформацію, перевіряє її, робить висновки, готує звіт про резуль-тати розслідування та подає його на розгляд Комісії.

5.         Комісія розглядає звіт про результати розслідування і може прийняти рішення про застосування спеціальних заходів та (або) за-ходів нагляду (рис. 4.3).

 

                                                                                             

                        Заходи проти зростаючого імпорту          

                       

           

 

                                              

 

                                   ^»        Обмеження строків дії дозволів на імпорт

 

                        - Спеціальні заходи  ^         

 

           

           

            <г       

           

            \^-       Режим квотування імпорту

                        \          

 

           

            Спеціальне мито

                                  

            Режим нагляду                      Щомісячний збір та аналіз інформації:

           

                       

 

                                                          

                        Про загальну вартість

                       

 

                       

                        Про обсяг товару згідно з

                                   дозволами на імпорт

Рис. 4.3. Заходи проти зростаючого імпорту в Україну

Застосування спеціальних заходів обмежується строком, який дає змогу не допустити заподіяння значної шкоди або компенсува-ти заподіяну значну шкоду українському товаровиробнику, а також дає йому можливість відновити своє становище на відповідному ринку.

До спеціальних заходів відносять такі:

— обмеження строку дії дозволів на імпорт;

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

—        запровадження режиму квотування імпорту в Україну, що є об’єктом спеціального розслідування, з визначенням обсягів квот та порядку їх розподілу;

—        установлення спеціального мита щодо імпорту, який є об’єктом розслідування. Розмір ставки спеціального мита визначається у відсотках до митної вартості товару.

У разі запровадження режиму нагляду або регіонального нагляду Служба кожного місяця подає Комісії та Міністерству інформацію про загальну вартість товару, що розраховується відповідно до базис-них умов поставки СІF — кордон України, та обсяг товару згідно з дозволами на імпорт.

Ввезення на митну територію України товару, що є об’єктом за-стосування нагляду, здійснюється лише за умови, що ціна товару пе-ревищує більше ніж на 5% ціну, зазначену в дозволі на імпорт, або загальна вартість чи обсяг товару в цілому не перевищує більше ніж на 5% вартість або обсяг, зазначені у дозволі на імпорт.

Семінар № 4. Механізм захисту прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Мета й завдання заняття: розкрити механізм захисту прав укра-їнських підприємців у сфері ЗЕД, визначити учасників цього захисту, з’ясувати заходи у відповідь на дискримінаційні дії іноземних держав, заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту.