Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Митно-тарифне регулювання : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

3.1. Митно-тарифне регулювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Митний тариф — це систематизований звід ставок мита, яким об-кладаються товари й інші предмети, що ввезені на митну територію країни або вивозяться за її межі.

Мито, стягнуте митницею, являє собою податок на товари й інші предмети, що переміщаються через митний кордон держави.

Метою митного тарифу є:

—        раціоналізація товарної структури ввозу товарів до України;

—        підтримка раціонального співвідношення ввезення та вивезення товарів, валютних доходів та видатків на території України;

—        створення умов щодо прогресивних змін у структурі виробництва;

—        захист економіки України від недобросовісної іноземної кон-куренції;

—        забезпечення умов щодо ефективної інтеграції України у сві-тове господарство.

Мита виконують такі функції:

—        фіскальну, коли вводяться для того, щоб добути гроші для держа-ви. Ця функція стосується як імпортних так і експортних мит;

—        протекціоністську, коли вводяться для скорочення чи усунен-ня імпорту, тим самим обгороджуючи вітчизняних виробників від іноземної конкуренції;

—        балансувальну, коли вводяться для запобігання небажаного експорту товарів, внутрішні ціни на які нижче світових.

Звичайно розрізняють такі види мит.

За способом стягування:

—        адвалорне (вартісне), що нараховується у відсотках до митної вартості товарів, які обкладаються митом;

—        специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів, що обкладаються митом;

—        комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладання.

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

За об’єктом обкладання:

—        ввізне (імпортне) мито, що нараховується на товари при їх ввезенні на митну територію держави;

—        вивізне (експортне) мито, що нараховується на товари при їх-ньому вивезенні за межі митної території країни.

За характером:

—        сезонне (ввізне і вивізне) мито, що нараховується на товари сезонно-го характеру для оперативного регулювання міжнародної торгівлі;

—        спеціальне мито;

—        антидемпінгове мито, що застосовується при ввезенні на мит-ну територію країни товарів за ціною істотно нижчою, ніж у країні експорту в момент цього експорту;

—        компенсаційне мито, що застосовується при ввезенні на митну територію країни товарів, при виробництві чи експорті яких прямо або побічно використовувалася субсидія.

За походженням:

—        автономні — мита, що вводяться на підставі однобічних рішень органів державної влади країни;

—        договірні — мита, установлювані на підставі двосторонньої чи багатосторонньої угоди;

—        преференційні — мита з нижчими ставками порівняно з діючим тарифом. Вони накладаються на підставі багатосторонніх угод на товари, які походять з країн, що розвиваються, чи країн, що створюють разом з даною країною митний союз чи зону вільної торгівлі або утворюються в прикордонній торгівлі.

Країни іноді використовують тарифну квоту, що являє собою різновид перемінних митних податків, ставки яких залежать від об-сягу імпорту товару.

Тарифні ставки бувають різних видів.

За типом:

—        постійні — це ставки митного тарифу, встановлені органами дер-жавної влади, що не можуть змінюватися залежно від обставин;

—        змінні – це ставки митного тарифу, що можуть змінюватися у встановлених органами державної влади випадках.

За способом обчислення:

—        номінальні — митні ставки, зазначені в митному тарифі;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

— дійсні — реальний рівень митних ставок на кінцеві товари, об-числені з урахуванням рівня мит, накладених на імпортні вуз-ли і деталі цих товарів.

Для захисту національних виробників готової продукції і стиму-лювання ввезення сировини і напівфабрикатів може використову-ватися тарифна ескалація — підвищення рівня митного обкладання товарів у міру зростання ступеня їхнього оброблення.

Економічні наслідки введення мита різноманітні: вони вплива-ють на виробництво, споживання, товарообіг і добробут країни, що ввела імпортний тариф, та її партнерів по торгівлі.

Введення імпортного тарифу для захисту національних виробни-ків, що несуть збитки через наплив більш дешевого товару, впливає на економіку як малої, так і великої країни. Країна вважається малою, якщо зміна попиту з її боку на імпортні товари не призводить до змі-ни світових цін, і великою — якщо зміна попиту на імпортні товари спричиняє зміну світових цін.

При введенні імпортного тарифу малою країною світові ціни не змінюються і її умови торгівлі не настільки поліпшуються, щоб компен-сувати негативний вплив тарифу на економіку. У разі введення імпорт-ного тарифу великою країною світові ціни змінюються і поліпшуються умови торгівлі. Результати введення імпортного тарифу великою краї-ною приблизно такі самі, як у малої країни [54, с. 64; 60, с. 179].