Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cc2c59a33cdb1a24fe79fa7a1c02e2cd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Підсумкові тестові завдання до курсу : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Підсумкові тестові завдання до курсу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

магниевый скраб beletage

1.         Зовнішньоекономічна діяльність України здійснюється відповідно до принципів:

а)         верховенство закону, юридична рівність, об’єктивність, суверенітет народів;

б)         створення сприятливих умов для промислового співробітництва, лібералізація

транспортних послуг, верховенство закону, захист прав суб’єктів ЗЕД;

в)         свобода ЗЕД, взаємна та справедлива вигода, верховенство закону, суверенітет,

мирне регулювання спорів, відкриття споживчих ринків;

г)         свобода ЗЕД, юридична рівність, захист інтересів суб’єктів ЗЕД, неприпустимість демпінгу.

2.         Юридичні особи мають право здійснювати ЗЕД з моменту:

а)         набуття ними статусу юридичної особи;

б)         передбачення в установчих документах права здійснення ЗЕД;

в)         набуття дієздатності.

3.         Вставте пропущене слово:

             — умова, яка закріплена в міжнародних торгових угодах, що передбачає надання країнам, які домовляються, одна одній усіх прав, переваг і пільг, якими

користуються і/або буде користуватися інша третя держава.

4.         Вставте пропущене слово:

             — режим, економічних відносин між державами, за якого одна держава надає іноземним фізичним та юридичним особам режим не менш сприятливий,

ніж режим для своїх юридичних та фізичних осіб.

5.         Основними суб’єктами ЗЕД є:

а)         резиденти та нерезиденти;

б)         об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які постійно розміщені в Україні; юридичні особи України, які перебувають на її території; фізичні особи — громадяни України,

іноземні громадяни, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

в)         резиденти, нерезиденти, структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності, які

не є юридичними особами згідно з законами України, але постійно перебувають в Україні.

6.         Управління ЗЕД здійснюється:

а)         Україною як державою в особі її органів, торговельними палатами, валютними,

товарними, фондовими біржами, організаціями підприємців, суб’єктами ЗЕД;

б)         державними органами в межах їхньої компетенції, недержавними органами

управління економікою, що діють на підставі їхніх статутних документів;

в)         органами управління ЗЕД на рівні країни, органами управління ЗЕД на рівні регіону,

суб’єктами ЗЕД на підставі відповідних координаційних угод, що укладаються між ними.

7.         Вставте пропущене слово:

             — це недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка об’єднує

юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об’єднання.

8.         Вставте пропущене слово:

             — це громадська неприбуткова організація, яка об’єднує роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх

прав та інтересів.

Підсумок

9. Вставте пропущене слово:

             — державний орган, який затверджує головні напрями зовнішньоекономічної політики України, приймає закони, що стосуються ЗЕД, укладає міжнародні договори.

10.Вставте пропущене слово:

             — державний орган, який вживає заходів щодо здійснення зовнішньоекономічної політики України, координує діяльність міністерств, державних комітетів по

регулюванню ЗЕД, роботу торговельних представництв України в іноземних державах.

11.       Вставте пропущене слово:

             — державний орган, який забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб’єктами ЗЕД виходу на зовнішній ринок, координацію їх ЗЕД, здійснює заходи нетарифного регулювання.

12.       Вставте пропущене слово:

             — державний орган, який забезпечує економічну безпеку, бореться з

контрабандою, порушенням податкового законодавства, здійснює митне регулювання торговельно-економічних відносин.

13.       Вставте пропущене слово:

             — державний орган, який здійснює оперативне державне регулювання

ЗЕД, проводить антидемпінгові, антисубсидиційні, спеціальні розслідування.

14.       До тарифних інструментів торгової політики належать:

а)         мита, ліцензування, субсидії;

б)         мита, квотування, “добровільні” обмеження експорту;

в)         мита.

15.       До прихованих методів торгової політики належать:

а)         торгові угоди, технічні бар’єри, правові режими;

б)         субсидії, демпінг, експортне кредитування;

в)         технічні бар’єри, податки і збори, державні закупки, вимоги про вміст місцевих

компонентів.

16.       До кількісних методів торговельної політики належать:

а)         квотування, ліцензування, «добровільні» обмеження експорту;

б)         субсидії, експортне кредитування, демпінг;

в)         субсидії, ліцензування, правові режими.

17.       Введення країною ввізного мита:

а)         погіршує добробут споживачів цієї країни;

б)         приносить додатковий виграш вітчизняним виробникам імпортозамінної продукції;

в)         приносить додатковий доход державі;

г)         усі наведені відповіді правильні;

ґ) усі наведені відповіді правильні, крім «в».

18.       Квота — це:

а)         індекс, який показує частку тарифних позицій, покритих нетарифними обмеженнями;

б)         адміністративна форма нетарифного державного регулювання;

в)         кількісний захід обмеження експорту або імпорту товарів, який визначається

кількістю або сумою на певний час.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

19.       Який з інструментів торгової політики не створює суттєвих перешкод для

вільної торгівлі:

а)         ліцензії на ввезення та вивезення товару;

б)         мито на імпорт;

в)         «добровільні» обмеження експорту;

г)         усі відповіді правильні;

ґ) усі відповіді неправильні.

20.       Найпоширеніший інструмент сучасного регулювання міжнародної торгівлі

для найбільш розвинутих країн світу – це:

а)         демпінг;

б)         ввізне (вивізне) мито;

в)         приховані форми торговельних обмежень;

г)         торговельні війни.

21.       Вставте пропущене слово:

             — дозволи, які видають державні органи на експорт або імпорт товарів у встановлених кількостях за певний час.

22.       Під валютним регулюванням слід розуміти:

а)         регламентацію державного режиму здійснення міжнародних розрахунків, порядку проведення валютних операцій;

б)         діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків;

в)         діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків, порядку здійснення операцій з валютними та бартерними операціями.

23.       В основі валютного регулювання України лежить:

а)         принцип обмеження використання іноземної валюти в господарському обігу

держави;

б)         принцип валютного обігу іноземної валюти на території України;

в)         принцип невтручання держави у регулювання валютних відносин.

24.       Вставте пропущене слово:

             — це юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не

мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави.

25.       До учасників валютного регулювання належать:

а)         НБУ, уповноважені банки, уповноважені фінансові установи;

б)         НБУ, уповноважені банки, уповноважені фінансові установи, Державну податкову адміністрацію;

в)         НБУ, уповноважені банки, Державна податкова адміністрація, Міністерство

фінансів.

26.       До валютних цінностей належать:

а)         українська валюта, іноземна валюта, кредитні документи, банківські метали;

б)         українська валюта, іноземна валюта, кредитні та платіжні документи в іноземній валюті, банківські метали;

Підсумок

в) українська валюта, іноземна валюта, платіжні документи, виражені в іноземній валюті та у валюті України.

27.       Вставте пропущене слово:

             — це процедури, які пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з ввезенням в Україну та вивезення за її межі валютних цінностей.

28.       Вставте пропущене слово:

             — обмін національної валюти на іноземну дозволяється тільки певним власникам або для певних видів операцій.

29.       Офіційний курс гривні для вільно конвертованих валют установлюється:

а)         один раз на місяць;

б)         щоденно;

в)         один раз на місяць повторно;

г)         два рази на місяць.

30.       Офіційний курс гривні для частково конвертованих валют встановлюється:

а)         один раз на місяць;

б)         щоденно;

в)         два рази на місяць;

г)         один раз на місяць повторно.

31.       Валютні операції здійснюються на підставі ліцензій:

а)         спеціальної та генеральної;

б)         компенсаційної та індивідуальної;

в)         генеральної та індивідуальної;

г)         індивідуальної та відкритої;

ґ) генеральної та антидемпінгової.

32.       Операції на МВРУ здійснюють суб’єкти цього ринку, до яких належать:

а)         НБУ, уповноважені банки, Міністерство фінансів;

б)         НБУ, уповноважені банки, уповноважені фінансові установи;

в)         НБУ, уповноважені банки, уповноважені фінансові установи, установи, які

отримали ліцензію НБУ, Державна податкова адміністрація.

33.       Суб’єкти МВРУ купують іноземну валюту:

а)         для власних потреб, за дорученням клієнтів (резидентів та нерезидентів);

б)         за дорученням резидентів, нерезидентів, Міністерства фінансів;

в)         для власних потреб, за дорученням валютних брокерів, Міністерства фінансів.

34.       Іноземну валюту на МВРУ купують резиденти, страховики, постійні представництва нерезидентів, фізичні особи-резиденти та нерезиденти, банки-нерезиденти,

уповноважені банки — члени міжнародних платіжних систем, уповноважені банки та

фінансові установи, Державне казначейство України:

а)         так;

б)         ні.

35.       Вставте пропущене слово:

             — це комплекс адміністративних заходів, які спрямовані на стримування вивезення і стимулювання повернення валютних коштів у країну.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

36.       У розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного

обороту використовується як засіб платежу:

а)         іноземна валюта та національна валюта за умови одержання генеральної ліцензії НБУ;

б)         тільки іноземна валюта;

в)         тільки національна валюта;

г)         іноземна валюта та національна валюта за умови одержання індивідуальної ліцензії НБУ.

37.       Підставою для переказування банками коштів у національний та іноземний валюті на рахунок нерезидентів за договорами є такі документи, що надаються резидентом: договір з нерезидентом, документи, які свідчать про фактично надані послуги чи

виконані роботи, індивідуальна ліцензія НБУ на переказування валютних цінностей:

а)         так;

б)         ні.

38.       Для захисту прав українських суб’єктів ЗЕД у випадку дискримінаційних та

недружніх дій іноземних держав вживають таких заходів:

а)         застосування ембарго, позбавлення РНС, запровадження режиму ліцензування

та квотування зовнішньоекономічних операцій, індикативних цін;

б)         застосування антидемпінгових, антисубсидиційних розслідувань, позбавлення РНС, запровадження режиму ліцензування та квотування зовнішньоекономічних

операцій;

в)         застосування ембарго, позбавлення РНС, запровадження режиму ліцензування,

обмеження строку дії дозволів на імпорт, установлення спеціального мита щодо імпорту.

39.       Недобросовісна конкуренція — це:

а)         застосування повного або часткового ембарго, встановлення квот;

б)         застосування повного або часткового ембарго, спеціального мита;

в)         здійснення демпінгового імпорту та субсидованого імпорту;

г)         здійснення демпінгового та субсидованого імпорту, установлення спеціального мита.

40.       Вставте пропущене слово:

             — це здійснення імпорту в обсягах та за умов, що заподіюють значну

шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди українським виробникам від-повідних товарів.

41.       Вставте пропущене слово:

             — це самостійний суб’єкт господарської діяльності, який виготовляє

продукцію, виконує роботу або надає послуги з метою задоволення потреб суспільства та одержання прибутку.

42.       Вставте пропущене слово:

             — режим, який передбачає, що під час проведення зовнішньоекономічних операцій до українських підприємств не застосовуються заходи нетарифного регулювання, а також встановлюється спрощення порядок митного оформлення.

43.       Вставте пропущене слово:

             — це юридичні особи, що сприяють обміну товарів і незалежні від

виробників і споживачів, поєднують продавців і покупців.

Підсумок

44.       Режим ліцензування експортно-імпортних операцій підприємства здійснюється у випадках погіршення розрахункового балансу країни, досягнення встановленого рівня зовнішньої заборгованості, порушення рівноваги по певних товарах на

внутрішньому ринку країни:

а)         так;

б)         ні.

45.       Запровадження режиму ліцензування експортно-імпортних операцій прий має:

а)         Верховна Рада України;

б)         Кабінет Міністрів України;

в)         Міністерство економіки України;

г)         Міжвідомча коміся з міжнародної торгівлі.

46.       Спеціальними санкціями у випадку порушень у сфері ЗЕД є такі:

а)         накладання штрафів, застосування режиму ліцензування, проведення антидемпінгових та антисубсидиційних розслідувань, тимчасове зупинення ЗЕД;

б)         фінансові санкції, застосування режиму ліцензування, арбітражне врегулювання спорів, зупинення ЗЕД;

в)         накладання штрафів, застосування режиму ліцензування, тимчасове зупинення ЗЕД.

47.       Договір вважається міжнародним, якщо:

а)         сторони належать до різних країн і їхні фірми розташовані на території однієї країни;

б)         сторони належать до однієї країни і їхні фірми розташовані на території різних країн.

48.Вставте пропущене слово:

             — це виконання згідного з договором однією стороною (виконавцем)

за завданням другої сторони (замовника) певних дій або здійснення певної діяльності, що споживаються в процесі їх реалізації.

49.       Оперативний лізинг – це контракт, що укладається на короткий та середній

термін, менший за той, за яким амортизується 90% вартості об’єкта лізингу, а лізингоотримувач має право у будь-який час розірвати договір:

а)         так;

б)         ні.

50.       Фінансовий лізинг — це контракт, що укладається на строк, не менший за

той, за яким амортизується 60% вартості об’єкта лізингу, а по закінченню строку

договору об’єкт лізингу переходить у власність лізингоотримувача або викупається

за залишковою вартістю:

а)         так;

б)         ні.

51.       Вставте пропущене слово:

             — це заснований на міжнародному поділі праці у результаті здійснення договору про спільну діяльність сталий обмін між країнами виробами, які є

елементами кінцевої продукції і виготовляються ними з найбільшою економічною

ефективністю.

52.       Вставте пропущене слово:

             — підприємство будь-якої організаційно-правової форми, іноземна

інвестиція в статутному фонді якого становить не менше ніж 10%.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

53.       Діяльність спільних підприємств ґрунтується на:

а)         спільному капіталі вітчизняних та іноземних партнерів, спільному розподілі

результатів, спільному праві застосування заходів проти недобросовісної конкуренції,

спільному управлінні;

б)         спільному капіталі вітчизняних та іноземних партнерів, спільному управлінні,

спільному розподілі результатів та ризиків;

в)         спільному капіталі вітчизняних та іноземних партнерів, спільному праві на здійснення ЗЕД, спільному розподілі результатів, спільному застосуванню режиму сприяння ЗЕД.

54.       Вставте пропущене слово:

             — це матеріально оформлена угода двох чи більше суб’єктів ЗЕД та

їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення взаєм-них прав та обов’язків у ЗЕД.

55.       Письмова пропозиція однієї із сторін укласти контракт називається:

а)         запитом;

б)         акцептом;

в)         офертою;

г)         контрофертою.

56.       У процесі підготовки товару до відвантаження виконуються вимоги щодо:

а)         валютних обмежень;

б)         умов транспортування;

в)         кліматичних умов;

г)         специфіки митного режиму країни призначення товару;

ґ) маркуваня товару;

д)         валютного контролю;

е)         страхування відповідальності перевізника.

57.       Контракт купівлі-продажу може бути укладений:

а)         у письмовій, усній, частково письмовій і частково усній формах;

б)         у письмовій формі;

в)         частково письмовій і частково усній формах;

г)         в усній формі.

58.       Моментом укладання контракту в міжнародній практиці може вважатися:

а)         момент одержання експортером акцепту;

б)         момент відсилання письмового акцепту;

в)         момент підписання контракту;

г)         усі відповідні неправильні;

ґ) усі відповідні правильні.

59.       До груп документів, які підтверджують виконання контракту, належать:

а)         торгові, страхові, транспортні, митні документи;

б)         товаросупроводжувальні, митні, складські, фінансові документи;

в)         документи для оформлення виробництва експортного товару, відвантажувальні, фінансові, товаросупроводжувальні документи.

60.       Порядок реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) такий:

а) для реєстрації контракту обов’язкова наявність товару, не встановлено обме-жень щодо обсягу угод, контракт реєструється після його укладення;

Зовнішньоекономічна діяльність пПідідпсруимєомкств: кредитно-модульний курс

б)         для реєстрації контракту не обов’язкова наявність товару, встановлено обмеження щодо обсягу угод, контракт реєструється до його укладення;

в)         для реєстрації контракту не обов’язкова наявність товару, не встановлено обмежень щодо обсягу угод, контракт реєструється після його укладення.

61.       Документом, що підтверджує реєстрацію зовнішньоекономічного договору, є:

а)         картка реєстрації-обліку договору;

б)         інформаційна картка договору;

в)         свідоцтво про державну реєстрацію;

г)         документ про оплату послуг за реєстрацію договору.

62.       На рівні підприємства під економічною ефективністю зовнішньоторговельних операцій розуміють:

а)         ступінь збільшення доходу від зовнішньоторговельних операцій;

б)         ступінь економії національної праці, що досягається участю в зовнішньоторговельному обміні;

в)         різниця між валютним виторгом за експортований товар та повними витратами

підприємства на експорт продукції.

63.       Валютна ефективність експорту підприємства визначається як:

а)         відношення валютних надходжень від експорту до витрат на виробництво та

реалізацію продукції у гривневому вираженні;

б)         відношення затрат на придбання експортної продукції до затрат на її виготовлення;

в)         відношення надходжень від експорту у гривневому вираженні до повних витрат на експорт у валютних одиницях.

64.       Вставте пропущене слово:

             — це сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою

забезпечення додержання норм нормативно-правових актів з питань митної справи.

65.       Вставте пропущене слово:

             — заявлена вартість товарів, що переміщуються через митний кордон

країни, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону.

66.       Вставте пропущене слово:

             — це країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці.

67.       Вставте пропущене слово:

             — це виконання митним органом дій, які пов’язані із закріпленням

результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються че-рез митний кордон.

68.       Вставте пропущене слово:

             — це письмова заява встановленої форми, що подається митному

органу і містить відомості про товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення.

69.       Основним документом, який використовується для декларування товарів і

транспортних засобів, є:

а) зовнішньоекономічний договір;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

б)         вантажна митна декларація;

в)         товаросупроводжувальні документи;

г)         дозвіл Державної служби експортного контролю;

ґ) дозвіл митних органів.

70.       При міжнародних перевезення ліцензуванню підлягають:

а)         надання послуг з користування залізничними коліями;

б)         надання послуг з користування об’єктами інфраструктури залізничного транспорту загального користування;

в)         міжнародні (в межах країн СНД) перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;

г)         надання спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів;

ґ) усі відповіді правильні;

д)         усі відповіді неправильні.

71.       Основним документом у міжнародних морських перевезеннях є:

а)         штурманська розписка;

б)         морська накладна;

в)         коносамент;

г)         докова розписка.

72.       Україна при здійсненні міжнародних залізничних перевезень використовує

норми, службові інструкції:

а)         тільки Конвенції про залізничні перевезення (КОТІФ);

б)         тільки Угоди про міжнародне вантаження сполучення (УМВС);

в)         і КОТІФ, і УМВС.

73.       Для здійснення міжнародних автомобільних перевезень, як правило, укладається:

а)         єдиний договір, незалежно від кількості перевізників;

б)         стільки договорів, скільки бере участь перевізників;

в)         два договори: з відправником та отримувачем товару.

74.       На морському транспорті існують дві форми організації перевезень:

а)         лінійна та трампова;

б)         лінійна та конференціальна;

в)         трампова та чартерна;

г)         одностороння та спільна.

75.       В Україні при здійсненні авіаперевезень керуються:

а)         багатосторонніми договорами про повітряне обслуговування;

б)         двосторонніми договорами про повітряне обслуговування;

в)         повітряним кодексом;

г)         спеціальними дозволами;

ґ) усі відповіді правильні;

д)         усі відповіді неправильні.

76.       Вставте пропущене слово:

             — це регулювання платежів за грошовими вимогами та

зобов’язаннями, що виникають між юридичними та фізичними особами різних країн у процесі їхньої діяльності у світогосподарській сфері.

Підсумок

77.       Вставте пропущене слово:

             — це врегульовані законодавством країн-учасниць способи виконання грошових зобов’язань за зовнішньоторговельним контрактом.

78.       Вставте пропущене слово:

             — це банківська операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта (експортера) отримує на основі розрахункових документів суму коштів, що

йому належить, від платника (імпортера) за відвантажені йому товари чи надані послуги та зараховує ці кошти на рахунок клієнта-експортера у себе в банку.

79.       Вставте пропущене слово:

             — це розрахунковий або грошовий документ, який являє собою доручення однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально заброньованих коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар або

сплатити пред’явникові цього документа певну суму грошей.

80.       Вставте пропущене слово:

             — це документ, який містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку банку перевести вказану в документі грошову суму одержувачеві.

81.       Вставте пропущене слово:

             — це складений за суворо визначеною формою документ, у якому

міститься проста і нічим не обумовлена пропозиція боржника іншій особі, платникові в зазначений строк, у зазначеному місці здійснити платіж кредитору (ремітенту) або тому, кому він накаже.

82.       Вставте пропущене слово:

             — це кількість грошових одиниць, яку повинен заплатити покупець

продавцю у тій чи іншій валюті за весь товар або одиницю товару, що були доставлені продавцем на базисних умовах у зазначений у контракті географічний пункт.

83.       Контрактні ціни визначаються суб’єктами ЗЕД:

а)         на договірній основі;

б)         на основі багатосторонніх міждержавних угод;

в)         на основі собівартості товару;

г)         на основі двосторонніх міждержавних домовленостей.

84.       Вставте пропущене слово:

             — це ціни на товар, що склалися чи складаються на відповідй товар

на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків.

85.       Індикативні ціни запроваджуються на товари, щодо експорту яких застосовуються антидемпінгові заходи, встановлено режим квотування, ліцензування,

спеціальні режими:

а)         так;

б)         ні.

86.       Вставте пропущене слово:

             — це ціна, яка встановлюється в момент підписання контракту у вигляді конкретної цифри, не підлягає зміні протягом усього терміну його дії і не залежить від термінів і порядку постачання товарної партії.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

87.       Вставте пропущене слово:

             — це зафіксована при укладанні контракту ціна, що може бути переглянута надалі, якщо ринкова ціна товару до моменту його постачання зміниться.

88.       Вставте пропущене слово:

             — це ціна, яка встановлюється в момент виконання умов угоди шляхом перегляду договірної (базисної) ціни з урахуванням змін у витратах виробництва,

що відбулися в період виконання контракту.

89.       Вставте пропущене слово:

             — це ціна, яка встановлюється в процесі виконання контракту.

90.       Найпоширенішими ціновими знижками є:

а)         загальна, за оборот, прогресивна, дилерська, сезонна;

б)         загальна, за оборот, заохочувальна, сезонна, компромісна;

в)         загальна, за оборот, комбінована, валютна, сезонна.

91.       Вставте пропущене слово:

             — це спеціальні умови, що передбачають перегляд суми платежу в

тій самій пропорції, в якій передбачається зміна курсу валюти платежу відносно валю-ти застереження.

92.       Вставте пропущене слово:

             — це угоди, які здійснюються в зовнішньоторговельній діяльності і передбачають обмін еквівалентними за вартістю товарами (роботами, послугами).93. За

бартерним контрактом загальна вартість поставок, оплата яких передбачається в натуральній формі, виражається:

а)         в національній валюті;

б)         в іноземній валюті;

в)         колективній валюті;

г)         у будь-якій валюті.

94.       У контракті на перероблення давальницької сировини визначають:

а)         заставну вартість давальницької сировини, контрактну вартість готової продукції, документарну форму розрахунків;

б)         заставну вартість давальницької сировини, митні платежі та збори, варіант розрахунку за виготовлення готової продукції, контрактну вартість готової продукції;

в)         заставну вартість давальницької сировини, контрактну вартість готової продукції, варіант розрахунку за виготовлення готової продукції.

95.       У контрактах на поставку комплектного обладнання ціна контракту розраховується так:

а)         ціна встановлюється в момент підписання контракту у вигляді конкретної цифри і не підлягає зміні;

б)         ціна фіксується під час укладення контракту, але може бути переглянута надалі,

якщо ринкова ціна товару до моменту його постачання зміниться;

в)         ціна установлюється на кожну частину поставки в момент підписання контракту, а потім коригується з урахуванням змін у витратах виробництва, що відбулися в

період виконання контракту.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

96.       До методів розрахунку винагороди консультанта при здійсненні інжинірингових послуг належать:

а)         роялті, участь у прибутках, періодичні платежі, участь у власності, час;

б)         час, вартість робочої сили, яка помножена на накладні видатки, плюс витрати,

відсоткова частка від вартості будівництва об’єкта, вартість плюс відсоткова винагорода, попередній гонорар;

в)         одноразові платежі, відтерміновані платежі, вартість робочої сили, яка помножена на накладні видатки, плюс витрати, роялті.

97.       Ліцензійні платежі – це:

а)         періодичні відрахування від прибутку, суми продажу тощо, які виплачуються

ліцензіатом;

б)         винагорода ліцензіара, що виплачується ліцензіатом за використання предмета

домовленості;

в)         оплата ліцензіару, встановлена на основі експертних оцінок.

98.       Види ліцензійних платежів:

а)         роялті, участь у прибутках, періодичні платежі, паушальний платіж;

б)         роялті, паушальний платіж, участь у прибутках, участь у власності;

в)         одноразові платежі, відтерміновані платежі, рознесені в часі платежі.

99.       У підрядних контрактах можуть застосовуватися такі види цін: ціна на окремі частини робіт, ціни за виконання усього комплексу зобов’язань, середні одиничні

розцінки, ціна за системою «вартість + винагорода»:

а)         так;

б)         ні.

100.     До особливостей контракту на умовах підряду відносять:

а)         забезпечення взаємних зобов’язань фінансовими гарантіями;

б)         використання валютних застережень;

в)         використання авансових платежів;

г)         використання індикативних цін.

101.     Ставка лізингових платежів може бути:

а)         комбінованою, плаваючою;

б)         плаваючою, фіксованою;

в)         ковзаючою, фіксованою.

102.     Сума платежів за лізинговим контрактом залежить від коливань валютного

курсу, змін відсотка для довгострокового кредитування:

а)         так;

б)         ні.

103.     При здійсненні факторингових операцій фактор зазвичай оплачує одноразово:

а)         50% вартості рахунка-фактури;

б)         20% вартості рахунка-фактури;

в)         90% вартості рахунка-фактури.

104.     Витрати по форфейтуванню складаються з:

а)         витрат по одержанню банківської гарантії або авалю по векселю;

б)         премії за політичний ризик;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

в)         витрат на мобілізацію грошових коштів, які залежать від ставок процентів на

євроринку;

г)         управлінських витрат;

ґ) усі відповіді правильні.

105.     Характерними ознаками страхування є цільове використання створеного

цільового фонду, повернення ресурсів, постійний характер відносин:

а)         так;

б)         ні.

106.     Об’єктами страхування ЗЕД виступають:

а)         окремі фірми, установи, держава як контрагент зовнішньоекономічної угоди;

б)         підприємницькі, фінансові, транспортні, інвестиційні ризики;

в)         матеріальні або майнові інтереси, пов’язані з різними аспектами зовнішньоекономічного співробітництва.

107.     Вставте пропущене слово:

             — це відшкодування майнового інтересу, пов’язаного із загибеллю

або ушкодженням товару під час його перевезення певним видом транспорту.

108.     Договір страхування карго укладається на підставі:

а)         письмової заяви страхувальника;

б)         страхового полісу;

в)         страхової ліцензії.

109.     На форми страхового захисту вантажу і розмір тарифних ставок впливають:

а)         географічні умови транспортування;

б)         вид вантажу;

в)         умови навантаження;

г)         вид транспортного засобу;

ґ) усі відповіді правильні.

110.     Усі базисні умови «Інкотермс» передбачають певні умови страхування

вантажу:

а)         так;

б)         ні.

111.     Вставте пропущене слово:

             — це прямі збитки за матеріальними та/або фінансовими активами,

розташованими в даній країні, або непердбачене зниження прибутків за цими акти-вами, зумовлені подіями макроекономічного, фінансового або соціально-політичного характеру, що мали місце в країні, розвиток яких не мали змоги контролювати ні при-ватні підприємства, ні окремі особи.

112.     Вставте пропущене слово:

             — це виникнення небезпеки втрати капіталу інвестора внаслідок зміни соціально-політичного устрою в приймаючій країні.

113.     Страхування від політичних ризиків здійснюють:

а)         приватні страхові фірми, державні структури в країні інвестора;

б)         приватні страхові фірми, державні структури у приймаючій країні;

в)         державні структури в країні інвестора, міжнародні фінансові інститути.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

114. Вставте пропущене слово:

             — це система економічних відносин, щодо якої страховик передає

частину прийнятих до страхування ризиків іншим страховикам з метою забезпечення надійності та рентабельності страхових операцій.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cc2c59a33cdb1a24fe79fa7a1c02e2cd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0